facebook

 

Przyjaciele Bałtyku

WYNIKI KONKURSU!

Projekt promujący poszanowanie Bałtyku i promujący odpowiedzialne postawy względem naszego morza. Działanie adresowane jest do wszystkich typów placówek oświatowych w całej Polsce. Chcielibyśmy, żeby przyjaciele Bałtyku byli ambasadorami w morskiej sprawie i ekspertami w tej dziedzinie niezależnie od tego czy mieszkają na północy i morze mają na co dzień, czy w górach, gdzie rodzą się rzeki zasilające Bałtyk.

Pierwszym etapem udziału w projekcie jest utworzenie na terenie placówki Klubu Naszej Ziemi.
Kluby, które zgłoszą do programu, w semestrze letnim roku szkolnego 2013/2014 będą co miesiąc otrzymywać od Fundacji materiały edukacyjne poświęcone wodzie, rzekom i morzu. Najważniejszym punktem tegorocznej edycji projektu będzie konkurs na zorganizowanie wydarzenia np. w formie happeningu, apelu szkolnego, gry miejskiej, o charakterze edukacyjno-informacyjnym dla społeczności szkolnej/ gminnej. Nagrodą w konkursie będzie dofinansowanie działania w terenie dotyczącego Morza Bałtyckiego i/lub poszanowania wody (np. wycieczki) lub pomocy dydaktycznych związanych z morzem. Pula nagród w konkursie wynosi 10.000 zł.

 

Co zrobić, aby założyć Klub Naszej Ziemi?

To bardzo proste: wystarczy przesłać nam faksem, pocztą bądź mailem zgodę dyrektora placówki na powstanie Klubu Naszej Ziemi. Sformuowanie pisma nie ma znaczenia, ważne żebyśy wiedzieli że dyrekcja się zgadza i będzie popierała działania Klubu. Jeśli przesyłacie Państwo zgodę mailem, musi być to zeskanowany dokument - liczy się podpis.

Poza zgodą dyrekcji należy nam podać następujące dane:

  1. pełną nazwę placówki/organizacji
  2. imię i nazwisko Opiekuna Klubu, który będzie kierował jego działaniami
  3. pocztowy adres korespondencyjny na który będziemy wysyłać materiały
  4. adres email Opiekuna i ewentualnie placówki na który będziemy wysyłać najnowsze wiadomości i propozycje działań od Fundacji
  5. telefon kontaktowy - koniecznie do placówki, doświadczenie mówi, że czasem przydaje się też telefon komórkowy do Opiekuna gdy np. pojawia się jakaś oferta i potrzebny jest szybki kontakt.

Więcej o zakładaniu Klubu tutaj.

RAGULAMIN KONKURSU

Załączniki