Bd Filantropem - zagosuj na Sprztanie wiata, razem zdobdmy 50.000 z dla Akcji Razem z nami zosta Zielonym Filantropem - chro rodowisko i pomagaj dzieciom Sprztanie wiata - Polska 2019 :: 20-21-22 wrzenia 2019 Eko Odkrywcy 6 facebook Strona Miry

KONKURS GRANTOWY PO STRONIE NATURY 2016

Ju od dzi do 31 maja br. wcznie mona zgasza swoje projekty na konkurs grantowy Po stronie natury.

Konkurs adresowany jest do przedszkoli, szk podstawowych, gimnazjw i szk rednich, publicznych i niepublicznych, a take do instytucji zajmujcych si edukacj ekologiczn z terenu caej Polski (w tym samorzdw oraz organizacji pozarzdowych).

Projekt grantowy powinien odnosi si do jednego lub wicej tematw priorytetowych konkursu. Tematami priorytetowymi Konkursu Grantowego – edycja 2016 s:
a.) biornorodno,
b.) deficyty wody, ze wskazaniem na rol lasu / drzew w tej sferze,
c.) gatunki zagroone (roliny i zwierzta),
d.) recykling / mdre zarzdzanie zasobami surowcw,
e.) odpowiedzialne korzystanie z zasobw przyrodniczych i odpowiedzialna turystyka.

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie i realizacja dziaa, w formie projektu lub programu, zgodnych z celami konkursu i mieszczcych si w jednej z dwch kategorii:

a.) Zapro natur do siebie – dziaania o charakterze edukacyjnym, ktre nie zakadaj trwaych inwestycji np. warsztaty, seminaria, cykl zaj lekcyjnych i terenowych, spotkania ze specjalistami, bezporednia obserwacja przyrody, dziaania o charakterze badawczym i dowiadczalnym, itd. Dziaania w ramach kategorii Zapro natur do siebie mog by dofinansowane w wysokoci maksymalnie 5.000 zotych.

b.) Mae formy ochrony przyrody – dziaania o charakterze edukacyjnym, ktre zakadaj dodatkowo trwae inwestycje np. prowadzenie dziaa edukacyjnych w oparciu o zbudowanie cieki edukacyjnej, wyszukiwanie drzew speniajcych wymogi pomnikw przyrody, sadzenie drzew, stawianie tablic edukacyjnych o ekosystemach, tworzenie cieek zmysw, odnawianie szlakw turystycznych, itd. Dziaania w ramach kategorii Mae formy ochrony przyrody mog by dofinansowane w wysokoci maksymalnie 10.000 zotych.

cznie do rozdania jest pula 100.000 (sto tysicy) zotych do rozdysponowania w postaci grantw przeznaczonych na organizacj dziaa ekologicznych w podziale:
a.) 5 dofinansowa do 10.000 z w ramach aktywnoci Mae formy ochrony przyrody – wprowadzenie konkretnych dziaa/czynnoci/inwestycji sucych poszanowaniu rodowiska, w tym odpowiedzialna turystyka,
b.) 10 dofinansowa do 5.000 z w ramach aktywnoci Zapro natur do siebie – bezporednia obserwacja przyrody, a take projekty badawcze i nauka przez dowiadczenie.

Harmonogram Konkursu Grantowego – edycja 2016:
- do 31 maja 2016
– nadsyanie wnioskw,
- do 24 czerwca 2016 – wyonienie i ogoszenie projektw do wsparcia grantami,
- do 28 kwietnia 2017 – realizacja projektw grantowych,
- do 19 maja 2017 – nadsyanie sprawozda ze zrealizowanych projektw.

Regulamin oraz formularz wniosku grantowego z instrukcj wypenienia mona znale poniej lub na stronie programu Po stronie natury.

W przypadku pyta lub wtpliwoci, zachcamy do zapoznania si z dziaem PYTANIA I ODPOWIEDZI lub prosimy o kontakt telefoniczny: 22 622 81 18.

Zaczniki