facebook

 

Sprzątanie Świata 2011

 

Hasłem przewodnim „Sprzątania Świata-Polska 2011” jest: "Lasy to życie - chrońmy je".

W ten sposób Fundacja „Sprzątanie Świata-Polska” i Fundacja Nasza Ziemia włączają się w obchody Międzynarodowego Roku Lasów, ogłoszonego przez ONZ. Będziemy mówić o lesie, jako całym skomplikowanym ekosystemie (a nie tylko drzewostanie), znaczeniu lasów oraz likwidować dzikie wysypiska śmieci niszczące obszary leśne.

Termin tegorocznej akcji: 16-17-18 września 2011 roku.

Zapraszamy szkoły i inne placówki oświatowe, gminy, firmy, organizacje pozarządowe, a także osoby prywatne do włączenia się do akcji.

Zachęcamy do inicjowania lokalnych „sprzątań” na terenie całej Polski. Co roku podczas wrześniowej akcji w całej Polsce odbywaj się przeróżne działania z zakresu aktywnej edukacji ekologicznej: likwidacja dzikich wysypisk, segregowanie zebranych odpadów, zakładanie zieleńców, sadzenie drzew, krzewów i kwiatów. Przy okazji akcji rozpoczynane są programy edukacji ekologicznej (konkursy, turnieje wiedzy, happeningi, festyny, festiwale). Kreatywność naszych wolontariuszy nie zna granic.

Celem akcji jest budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej Polaków oraz ich odpowiedzialności za środowisko naturalne. Ideą akcji jest praktyczna edukacja na rzecz rozwoju zrównoważonego – promocja i kreowanie postaw przyjaznych środowisku, w szczególności w zakresie: rozwoju zrównoważonego, poszanowania zasobów naturalnych (w szczególności wody, surowców naturalnych i lasów) oraz racjonalnej gospodarki odpadami, rozumianej jako łańcuch działań począwszy od unikania tworzenia odpadów, przez selektywną zbiórkę po recykling.