Razem z nami zosta Zielonym Filantropem - chro rodowisko i pomagaj dzieciom Sprztanie wiata - Polska 2019 :: 20-21-22 wrzenia 2019 Eko Odkrywcy 6 facebook Strona Miry

Wyzwanie 5

"rePETa" - te pojemniki do selektywnej zbirki mog trafi do Twojej gminy!


UWAGA!

Pojemniki w ramach kampanii "rePETa" - ju wyczerpane

Infomujemy, e pula pojemnikw do selektywnej zbirki fundowana w ramach kampanii "rePETa" wanie zostaa wyczerpana.

Bardzo nas cieszy wielkie zainteresowanie tym projektem i aujemy, e w fazie pilotaowej nie byo wikszych moliwoci.

Zachcamy, aby jednak dalej skada zapotrzebowania, gdy pomoe nam to uzyska baz wiedzy o potrzebach i potencjale dla tej kampanii i bdzie bardzo pomocne przy staraniach o kontynuacj projektu.


Pozyskaj od nas nieodpatnie te pojemniki i zbieraj w nie odpady!

Cel: wzmocnienie infrastruktury do segregacji odpadw w przestrzni publicznej i przecionej ruchem i powstajcymi odpadami (np. ma terenachatracyjnych turystycznie, w parkach, ogrdkach jordanowskich, na plaach lub dojciach do pla, na pasaach, promenadach, w szkoach, w obiektach sportowych, itp. - sowem wszdzie tam, gdzie pojawia si duo odpadw zbieranych do tych pojemnikw).
Projekt pilotaowy realizowany przez Fundacj Nasza Ziemia w ramach Akcji Sprztanie wiata - Polska, finansowany ze rodkw Fundacji Coca Cola (The Coca Cola Foundation) i we wsppracy z firmami systemu Coca Cola w Polsce. 

Dla kogo: urzdy gminy

Jak: fundowane s te pojemniki 120 l. Koszt produkcji, oznakowania i dostarczenia pojemnikw jest po stronie Fundacji Nasza Ziemia. Pojemniki bd przekazywane na wasno urzdom gmin. Urzdy bd miay obowizek utrzymania i obsugi pojemnikw na wasny koszt oraz przekazania Fundacji Nasza Ziemia rzetelnych informacji, popartych odpowiednimi dokumentami bdcymi w posiadaniu Urzdu, ile odpadw udao sie zebra do postawionych pojemnikw.

Zainteresowane gminy prosimy o kontakt mailowy: fundacja@naszaziemia.pl. W razie niejasnoci prosimy o zadawanie konkretnych pyta.

Prosimy o informacj:

  1. nazwa gminy i namiary kontaktowe
  2. racjonalnie szacowana liczba pojemnikw
  3. szacunek co do iloci zbieranych odpadw z tworzyw sztucznych do podstawianych pojemnikw (miesicznie, w kg)
  4. proponowane lokalizacje pojemnikw (np.szkoy, "Orliki" itp.).

Liczba pojemnikw ograniczona. O otrzymaniu pojemnikwbdzie decydowa m.in.  kolejno zgosze i spodziewana efektywno wsparcia zbirki w gminie.

Zgoszenie zapotrzebowania nie jest rwnoznaczne z gwarancj otrzymania pojemnikw.