facebook

 

EFEKTY

17 edycja akcji „Sprzątanie świata – Polska” 2010 odbywała się pod hasłem „Chrońmy bioróżnorodność – segregujmy odpady”. W ten sposób Fundacja Nasza Ziemia i Fundacja „Sprzątanie Świata - Polska” włączyły się w obchody ogłoszonego przez ONZ Międzynarodowego Roku Różnorodności Biologicznej. Zwracaliśmy uwagę, na to, jakie konsekwencje mają nasze codzienne decyzje zwłaszcza w kontekście ochrony różnorodności biologicznej na świecie. Segregacja śmieci i ich recykling oraz przeciwdziałanie zmianom klimatycznym przyczyniają się do zachowania nieodnawialnych zasobów i naturalnych siedlisk, co gwarantuje przetrwanie gatunków i zachowanie różnorodności biologicznej.

Według relacji, które dotarły do Fundacji możemy szacować, że w akcji wzięło udział co najmniej 86 322 osób. Posegregowano co najmniej 127 594 kg śmieci i Zlikwidowano co najmniej 282 dzikie wysypiska śmieci.

Przeprowadzono ponad 210 354 kampanii informacyjnych dotyczących oszczędzania energii elektrycznej i wody oraz na temat korzyści wynikających z używania produktów z recyklingu. Kampanie edukacyjne promujące zachowania ekologiczne dotarły do kilku milionów osób. W ramach akcji zainicjowano ponad 1551 działań edukacyjnych; konkursów, happeningów, festiwali i przeglądów piosenki i poezji ekologicznej oraz kampanii promocyjnych.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami poprzednich edycji:

Wyniki z roku 2010: http://sprzatanie.naszaziemia.pl/v2/results/browser/year/2010

Wyniki z roku 2009: http://sprzatanie.naszaziemia.pl/v2/results/browser/year/2009

Wyniki z roku 2008: http://sprzatanie.naszaziemia.pl/v2/results/browser/year/2008