facebook

 

Regulamin i harmonogram konkursu

Cel Konkursu

Wspieranie projektów służących ochronie środowiska, w szczególności projektów dotyczących zwiększania efektywności energetycznej i racjonalnego wykorzystania energii elektrycznej.

 

Informacje na temat Konkursu

Wszelkie informacje na temat Konkursu zamieszczone zostaną na stronie www Organizatora siecdobrychpomyslow.pl. Informacji zasięgać można także w biurze Organizatora, telefonicznie,listownie lub e-mailem.

 

Uczestnicy Konkursu

Konkurs adresowany jest do urzędów gmin, przedszkoli i szkół wszystkich szczebli nauczania,publicznych i niepublicznych, organizacji samorządowych i pozarządowych oraz mediów zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Chęciny, gminy Siedlce, gminy Łomża oraz gminy Ełk.

 

Zadanie konkursowe

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie i realizacja projektów zbieżnych z celami konkursu, zwłaszcza projektów służących ochronie środowiska, w tym w szczególności projektów dotyczących zwiększania efektywności energetycznej i racjonalnego wykorzystania energii elektrycznej.

 

Zgłoszenie do konkursu

Wnioski należy składać w oparciu o formularze obejmujące część informacyjną o wnioskodawcy, opis programu, harmonogram działań i budżetu. Wzór formularza dostępny jest w zakladce "Materiały do pobrania" lub w biurze Organizatora.

 

Nagrody

Nagrodami Konkursu „Sieć dobrych pomysłów” jest pula 100 000 (sto tysięcy) złotych w podziale po 25 tys na każdą gminę biorąca udział w konkursie do rozdysponowania w postaci grantów przeznaczonych na organizację działań ekologicznych. Organizator nie zastrzega minimalnej wartości grantu, o jaki można się ubiegać w konkursie. Maksymalna wartość wnioskowanego grantu wynosi 15 000 złotych. Fundatorem nagród są Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A.

 

Harmonogram konkursu grantowego „Sieć dobrych pomysłów”:

do 30 listopada 2011 – nadsyłanie aplikacji;

do 16 grudnia 2011 – wyłonienie projektów do wsparcia grantami;

do 22 grudnia 2011 – podpisanie umów grantowych;

do 31 maja 2012 – realizacja projektów i nadesłanie raportów i rozliczeń z ich wykonania.

 

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się w zakładce "Materiały do pobrania".