facebook

Działania w ramach programu

Program Sowa, moja sąsiadka składa się z dwóch części. Jedna z nich to część edukacyjna w ramach której w szkołach podstawowych i gminazjach z terenu miasta i gminy Chełm oraz gminy Rędziny prowadzone będą przez przyrodników z Fundacji Nasza Ziemia warsztaty doyczące ochrony sów terenów antropogenicznych.

Na tym samym terenie oraz na terenie gminy Czosnów ogłoszony zostanie konkurs plastyczny w trzech kategoriach: gimnazjów, szkół podstawowych oraz przedszkoli.

Drugą częścią programu są działania związane z ochroną czynną - wywiad wśród mieszkańców gmin, wywiad terenowy oraz wieszanie skrzynek lęgowych dla sów.