Razem z nami zosta Zielonym Filantropem - chro rodowisko i pomagaj dzieciom Sprztanie wiata - Polska 2019 :: 20-21-22 wrzenia 2019 Eko Odkrywcy 6 facebook Strona Miry

Zielona Stopa Filantropa

Program poprawy efektywnoci energetycznej w placwkach sucych dzieciom lub osobom starszym i promocja poszanowania energii

Oddaj nam niepotrzebny telefon komrkowy - i w ten sposb razem z nami chro rodowisko, daj telefonom drugie ycie i polepszaj ycie dzieci w Polsce!

Cele programu:

1.    rodowiskowy:

2.    Spoeczny:

3.     Ekonomiczny

Od 2009 roku, dziki modernizacjom poczynionym za rodki uzyskane ze zbirek Zielonej Stopy Filantropa, udao si zaoszczdzi ponad 249.275 kWh energii elektrycznej!!! (stan na luty 2019 roku)  Ten efekt moliwy by dziku zebraniu 13.436 sztuk telefonw komrkowych i 121 ton rnych innych elektroodpadw. 

Zosta Zielonym Filantropem i wcz si do zbirki - to atwe. Zobacz jak przygotowa i przeprowadzi swoj zbirk w ramach Programu.

Zapraszamy do kontaktu z nami wszystkich zainteresowanych programem jako jego partner lub sponsor.