Sprztanie wiata - Polska 2019 :: 20-21-22 wrzenia 2019 Razem z nami zosta Zielonym Filantropem - chro rodowisko i pomagaj dzieciom Eko Odkrywcy 6 facebook Strona Miry

Akcja Sprztanie wiata - Polska 2019
20-22 wrzenia

"Nie miecimy - sprztamy - zmieniamy!"

Zapraszamy Was do wsplnego dziaania na rzecz poszanowania rodowiska. Akcja "Sprztanie wiata - Polska" to s proste dziaania, ale my ju czujemy smak towarzyszcej im przygody iju si cieszymy na wiele wspaniaych rzeczy, ktre z tej okazji - jak co roku - wydarz si w naszym kraju :)

Jak zawsze kulminacja Akcji nastpi w trzeci weekend wrzenia, w tym roku to  20-22 wrzenia. Ale jeli Wasze plany, moliwoci lub potrzeby wymaga bd od Was innego terminu - to oczywicie dziaajcie wtedy, kiedy to potrzebne :)

Temat tegorocznej edycji to "Nie miecimy - sprztamy - zmieniamy!".

I do tego Was szczeglnie wanie zachcamy: podejmujcie dziaania, dziki ktrym nauczymy si nie tworzy niepotrzebnych odpadw i bdziemy stawa si coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentami, a w konsekwencji dziki temu nie bdziemy zamieca ani w takim stopniu jak dotd zuywa i niszczy rodowiska.

Inincjujcie sprztania tam, gdzie naley posprzta, ale take wyszukujcie zanieczyszczone miejsca i zgaszajcie ich lokalizacje do swoich urzdw gmin.

I rzecz trzecia, rwnie wana jak niemiecenie i sprztanie: zmiana - naszych indywidualnych nawykw, ale te zmiana procedur w instytucjach i firmach na przyjaniejsze rodowisku (np. rezygnacja z jednorazowych plastikw).
Pytajcie take kandydatw w tegorocznych wyborach paramentarnych o ich podejcie do rozwizywania najwikszych problemw rodowiskowych - wszak to oni bd tworzy prawo w naszym kraju i wpywa na polityk rodowiskow Pastwa. Niech czuj i wiedz, e nas, wyborcw, bardzo interesuje to, aby Polska dobrze radzia sobie z przeciwdzianiem zamieceniu, z gospodark odpadami, zmianami klimatycznymi, ochron zasobw wodnych, ochron lasw i mokrade, z produkcj czystej energii i by stawaa si coraz bardziej zasobooszczdna i energooszczdna... To take bardzo wana i potrzebna, i oby prawdziwie dobra zmiana.

Zachcamy Was zatem do promowania niemiecenia (np. moe promocja wielorazowych produktw? moe lokalna kamapania propagujca wymian "jednorazwek"?), do sprztania cennych przyrodniczo i kulturowo terenw publicznych, do akcji, konkursw czy festiwali promujcych segregacj odpadw. Znajc Wasz inwencj i konsekwencj w dziaaniu - na pewno "bdzie si dziao"... ;)

Ten rok to take szczeglny dla nas Rok 25-lecia Fundacji Nasza Ziemia. Szykujemy w zwizku z tym kilka dziaa innych ni zwykle... :) Niedugo bdziemy uchyla rbka tajemnicy... ;)

Zachcamy do rejestracji swojego udziau - pozwoli to nam by w atwym kontakcie mailowym z zainteresowanymi i informowa Was skutecznie o wszystkich nowociach i wanych sprawach zwizanych z tegoroczn akcj.

yczymy Wam dobrych pomysw, energii do dziaania i wiele satysfakcji z dobrej roboty!!! :)

Mira Stanisawska-Meysztowicz
Inicjatorka Akcji w Polsce
i zaoycielka Fundacji Nasza Ziemia
Sawek Brzzek
Prezes Zarzdu
Fundacji Nasza Ziemia