facebook

 

 

Zbierajmy telefony komórkowe

 

...dzięki temu nie zaśmiecajmy Ziemi i zostańmy Zielonymi FiIantropami! :)

 

Cel: zorganizowanie zbiórki niepotrzebnych telefonów komórkowych (w porozumieniu i ze wsparciem Fundacji Nasza Ziemia), aby za środli z nich pozyskane, porez modernizcjaę sprzętu AGD lub oświetlenia zwiększyć efektywność energetyczną w placówkach, które służą dziesiom lub osobom starszym

Dla kogo: przedszkola, szkoły, organizacje, firmy, urzędy

Sugerowany termin: najlepiej do końca września, ale jeśli to potrzebne lub korzystne - zbierajcie tak długo ile trzeba :)

 

Jak zorganizować zbiórkę telefonów:

 1. telefony zbierajcie do dowolnych pudełek - można je okleić przygotowanym specjalnie na tę okazję nadrukiem (kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz "Zapisz element docelowy jako..." aby pobrać plik - obraz png). Nadruk przygotowany jest tak, abyście mogli dodać tam swoje logo, herb lub odcisnąć pieczątkę. Nie dostarczamy specjalnie przygotowywanych pudełek, ponieważ nie chcemy tworzyć niepotrzebnie dodatkowych opakowań - skoro można już wyprodukowane pudełko wykorzystać jeszcze raz, a uczynić je unikalnym poprzez oklejenie oznaczeniem - a także aby nie generować kosztów środowiskowych i ekonomicznych przez przesyłanie pustych pudełek do zainteresowanych projektem.
 2. telefony zbieramy jako darowiznę rzeczową dla Fundacji Nasza Ziemia
 3. osoby darowujące telefony powinny we własnym zakresie usunąć z aparatów wszelkie dane, organizator lokalny zbiórki ma obowiązek poinformować o tym osoby oddające telefony. Fundacja Nasza Ziemia oświadcza, że w przypadku gdyby jakieś dane pozostały w przekazanych jej telefonach, doprowadzi do zgodnego z prawem usunięcia tych danych.
 4. najlepiej, aby:
 5. wszelkie dane osobowe przekazywane w ramach niniejszej zbiórki będą wykorzystywane jedynie przez Fundację Nasza Ziemia do zgodnego z prawem przeprowadzenia i rozliczenia niniejszej zbiórki
 6. zbierzecie co najmiej 30 telefonów, a wtedy Fundacja Nasza Ziemia odbierze je na własny koszt. Oczywiśćie można zbierać więcej niż 30 telefonów - i do tego zachęcamy!
 7. jeśli nie uda się Wam zebrać co najmniej 30 telefonów w sugerowanym terminie - prosimy, abyście zbierali je do momentu, aż zbierzecie ich co najmniej 30. Lepiej, aby zbiórka potrwała nieco dłużej - dzięki temu nie trzeba będzie ponosić niepotrzebnych kosztów transportu.
 8. gdy zakończycie zbiórkę, zgłoście to mailowo do Fundacji Nasza Ziemia: fundacja@naszaziemia.pl . W zgłoszeniu podajcie następujące informacje:
  1. nazwa i adres placówki (będzie potrzebny do nadania kuriera po odbiór telefonów)
  2. imię i nazwisko osoby organizującej zbiorkę oraz kontkat do niej: e-mail lub telefon
  3. imię i nazwisko osoby kontaktowej dla kuriera oraz jej numer telefonu
  4. liczba zebranych telefonów
 9. po Waszym zgłoszeniu Fundacja Nasz Ziemia ustali wysyłkę kuriera na termin uzgodniony z Wami
 10. po otrzymaniu przesyłki, Funadacja Nasza Ziemia komisyjnie zewidencjonuje telefony od Was otrzymane i odsprzeda je spółce Greenfone. Znana będzie wartość otrzymanych od Was telefonów.
 11. środki pozyskane dzięki podarowanym Fundacji telefonom przeznaczone będą na realizację prowadzonego przez Fundację Nasza Ziemia programu Zielona Stopa Filantropa, którego celem jest modernizacja sprzętu AGD w placówkach służących dzieciom lub osobom starszym oraz prmowanie i zwięszanie efektywnośći energetycznej
 12. każda instytucja lub osoba, która przekaże co najmniej 30 telefonów, otrzyma informację zwrotną o wartości, jaką telefony wniosły do programu, o zakupionym sprzęcie i miejscu modernizacji oraz o oszczędności energii jaką udało się uzyskać dzięki podarowanym telefonom, a także otrzyma certyfikat uczestnictwa w Akcji Sprzątanie świata - Polska 2019 i w programie Zielona Stopa Filantropa.
 13. W trosce o środowisko, aby nie produkować zbędnych śmieci, prosimy, aby spróbować okleić paczkę z telefonami używając jak najmniej taśmy klejącej i folii.

Zapraszamy!