facebook

 

W razie pytań proszę kontaktować się z:

Martą Szczypek
marta.szczypek[at]naszaziemia.pl 
(zgłoszenia, pytania dotyczące programu)
Justyną Niewolewską
justyna.niewolewska[at]naszaziemia.pl
(przesyłanie wypełnionych kart inwentaryzacyjnych, konsultacje)