facebook

 

Zapraszamy na szkolenia nt. planowania i realizacji projektów oraz przygotowywania wniosków

We wrześniu 2011 r. w każdej gminie objętej konkursem odbędzie się szkolenie mające na celu przeszkolenie podmiotów zainteresowanych składaniem wniosków z zakresu planowania i realizacji projektów oraz przygotowywania wniosków. Planowany warsztat ma za zadanie przygotować Państwa do stworzenia własnych autorskich projektów na konkurs „Sieć dobrych pomysłów”.

Program szkolenia, łączący teorię z praktyką, pozwoli na dogłębne zapoznanie się z metodyką wypełniania wniosku oraz zagadnieniami związanymi z efektywnością energetyczną.
Każdy z uczestników szkolenia otrzyma komplet materiałów szkoleniowych oraz certyfikat uczestnictwa.

Podczas szkolenia gwarantujemy również przerwę kawową. Szkolenie poprowadzi trener Fundacji Nasza Ziemia.

Informacja o terminach szkoleń w poszczególnych gminach oraz sposobie rekrutacji pojawi się na naszej stronie na początku września.