facebook

 

Informacje o partnerach Konkursu

INICJATOR KONKURSU

 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator) są jedynym operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. System przesyłowy, którym zarządzają jest częścią sieci przesyłowej połączonych elektroenergetycznych systemów Europy kontynentalnej pracujących synchronicznie.

Priorytetem ich działalności jest stabilność i pewność dostaw energii elektrycznej siecią przesyłową do wszystkich regionów kraju, z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz zasady równego dostępu do infrastruktury sieciowej .

PSE Operator jest właścicielem wszystkich linii o napięciu 400 i 220 kV o łącznej długości ponad 13 000 km oraz 100 stacji elektroenergetycznych w Polsce.

Zarządzanie pracą Polskiego Systemu Elektroenergetycznego jest podstawowym zadaniem Spółki w kształtowaniu bieżącego bezpieczeństwa energetycznego.
 

KOORDYNATOR I PARTNER SPOŁECZNY KONKURSU


Fundacja Nasza Ziemia jest organizacją pozarządową, założoną w 1994 roku przez Mirę Stanisławską-Meysztowicz. Realizuje cele mające status pożytku publicznego, specjalizując się w edukacji ekologicznej i obywatelskiej, ochronie środowiska oraz podnoszeniu świadomości środowiskowej społeczeństwa.

Od początku swego istnienia koordynuje w Polsce kampanię „Sprzątanie świata”, będącą częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World. Fundacja prowadzi również – wspólnie z partnerami – całoroczne programy na rzecz ochrony środowiska i przyrody, promocji zasad zrównoważonego rozwoju, selektywnej zbiórki odpadów itp.

 

PATRONI HONOROWI

 

Konkurs został objęty patronatem honorowym Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Zobacz pismo informujące o przyznaniu Patronatu.

 

 

 

Konkurs został objęty patronatem honorowym Ministra Gospodarki. Zobacz pismo informujące o przyznaniu Patronatu.