25 lat Fundacji Nasza Ziemia i Akcji Sprzątanie świata - Polska :: 1994-2018 Sprzątanie świata - Polska 2018. Akcja jubileuszowa. Eko Odkrywcy 6 facebook Strona Miry

 

 

Regulamin zbiórki telefonów komórkowych w ramach programu
„Zielona Stopa Filantropa”


Zbiórka prowadzona w firmie:

Koordynator firmy zgłasza się do Fundacji Nasza Ziemia podając swoje dane teleadresowe. Fundacja Nasza Ziemia przekazuje dane do firmy Greenfone, która przesyła karton na zbiórkę telefonów komórkowych. Następnie po zakończonej zbiórce pracownik firmy zbierającej telefony zgłasza się do Fundacji Nasza Ziemia, która przekazuje informację do firmy Greenfone. Firma Greenfone zamawia kuriera na swój koszt, przy czym musi być minimum 30 telefonów w kartonie. Telefony wyceniane są szczegółowo przez serwisantów. Fundacja jako organizator zbiórki wystawia fakturę na sprzedaż używanych telefonów komórkowych podając kwotę i ilość w nawiązaniu do wyceny firmy Greenfone. Po otrzymaniu faktury firma Greenfone realizuje płatność informując o tym również firmę przeprowadzającą zbiórkę.

Osoba indywidualny chcący zorganizować zbiórkę:

Osoba zgłasza się do Fundacji Nasza Ziemia podając swoje dane teleadresowe. Fundacja Nasza Ziemia przekazuje dane do firmy Greenfone, która wysyła żądaną ilość kopert (zaadresowanych i opłaconych przez Greenfone) wraz z drukami przeniesienia własności. Koordynator zbiórki rozdaje koperty osobom chcącym przekazać telefony, które na koszt firmy Greenfone przesyłają kopertę. Telefony wyceniane są przez serwisantów firmy Greenfone i na tej podstawie realizowana jest płatność na konto Fundacji Nasza Ziemia.

Osoba indywidualna chcący przekazać telefon na rzecz Fundacji Nasza Ziemia:

Osoba, chcąca przekazać telefon na rzecz Fundacji Nasza Ziemia bezpiecznie pakuje telefon do dowolnej koperty podając adres firmy Greenfone oraz numer umowy, tak aby nadanie przesyłki było na koszt firmy Greenfone. Klient do koperty dodaje druk przeniesienia umowy. który pobiera  otrzymuje mailowo od firmy Greenfone lub Fundacji Nasza Ziemia. Telefon wyceniany jest przez serwisantów firmy Greenfone i na tej podstawie realizowana jest płatność na konto Fundacji Nasza Ziemia.

Regulamin

§ 1. O Programie
Projekt „Teledar” jest realizowany w ramach Programu „Zielona Stopa Filantropa”. Skierowany jest do firm, organizacji oraz instytucji.  


§ 2. Cele Programu
Celem projektu „Teledar” jest aktywowanie społeczności lokalnej i promowanie właściwej postawy sprzyjającej trosce o środowisko, a w szczególności przekazywanie  zbędnego/niewykorzystywanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a przez to zwiększanie efektywności energetycznej placówek wychowujących i edukujących dzieci z całej Polski poprzez zakup sprzętów AGD wysokiej klasy energooszczędności (klasa A++ lub A+).


§ 3. Organizator Programu
Organizatorem Programu jest Fundacja Nasza Ziemia, dalej zwana Organizatorem, ul. Hoża 3 m 5, 00–528 Warszawa, Tel.: (+ 48 22) 622 81 18; Fax: (+ 48 22) 622 98 68, E-mail:  fundacja@naszaziemia.pl.   

Adresy internetowe: www.teledar.pl oraz www.naszaziemia.pl.


§ 4. Partner Programu
Głównym partnerem Programu jest firma Greenfone Sp. z o.o., ul.Goplańska 2B, 02-954 Warszawa,  zwana dalej Greenfone.


§ 5. Uczestnicy Programu
Uczestnikiem Programu może być każda firma, organizacja oraz instytucja, która dobrowolnie zgłosi chęć udziału w projekcie do przedstawiciela Fundacji Nasza Ziemia.  § 6. Zasady Programu
6.1 Firma, organizacja lub instytucja, która zgłosi chęć udziału w projekcie, wyznacza ze swojej strony osobę kontaktową, z którą ustalane są wszystkie szczegóły przeprowadzenia zbiórki telefonów.
6.2 Organizator wraz z wyznaczoną osobą z firmy, organizacji lub instytucji ustala miejsce zbiórki telefonów, termin akcji oraz tworzy projekt komunikacji zaplanowanych działań.  
6.3 Organizator zobowiązuje się do promocji przeprowadzanych zbiórek telefonów na stronach www.naszaziemia.pl oraz www.teledar.pl.
6.4 Firma, organizacja lub instytucja, która przeprowadzi zbiórkę telefonów, otrzymuje tytuł uczestnika programu oraz poświadczający to certyfikat.
6.5 Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia zbiórki telefonów w sposób bezkosztowy dla firmy, organizacji lub instytucji, która uzyskuje miano uczestnika programu.
6.6 Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączności na przekazywanie telefonów komórkowych.
6.7 Uczestnik programu zobowiązuje się do uzyskania uprzedniej e – mailowej zgody Organizatora odnośnie treści i form wszystkich materiałów zawierających logo lub inne informacje o Organizatorze, przed ich upowszechnieniem lub upublicznieniem.
6.8 Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że logo jest własnością Organizatora chronionym prawnie. Uczestnik zobowiązuje się nie używać, nie rozpowszechniać, nie publikować ani w jakikolwiek sposób nie reprodukować logo Organizatora na żadne cele nie związane ze zbiórką
6.9. Telefony komórkowe, przekazywane w ramach zbiórki, stają się własnością Organizatora w momencie umieszczenia telefonu komórkowego w odpowiednio oznakowanym kartonie do zbiórki.
6.10. Oddający telefon komórkowy zobowiązany jest do usunięcia danych zapisanych w pamięci telefonu. Organizator zobowiązuje się do niewykorzystania w żadnej formie danych przekazanych w pamięci telefonów oraz do trwałego usunięcia takich danych, nie ponosi jednakże odpowiedzialności za użycie takich danych przez osoby trzecie, w przypadku gdy poza kontrolą Organizatora i bez jej zgody uzyskają one dostęp do takich danych.
6.11. Dochód ze zbiórki telefonów komórkowych zostanie przekazany na realizację Projektu „Teledar”, którego celem jest zwiększanie efektywności energetycznej placówek służących kształceniu i wychowaniu dzieci poprzez modernizowanie tych placówek.
6.12. Kontakt z organizatorem: sekretariat Fundacji Nasza Ziemia, e-mail: fundacja@naszaziemia.pl.


Organizatorzy:

Fundacja Nasza Ziemia
Greenfone Sp. z o.o.