Fundusz Naturalnej Energii EkoOdkrywcy5 Nie ma mieci - s surowce! Sprztanie wiata - Polska 2017 Strona Miry

Oszczdzajmy wod / Nie marnujmy wody

Mimo powszechnoci wody we wszechwiecie i duej jej iloci na Ziemi, ze wzgldu na jej zwizanie czy zanieczyszczenie mamy dostp do zaledwie 1% jej zasobw. Polska ma mae zasoby wodne – jeli chodzi o Europ to jestemy na kocu rankingu zasobnoci w wod, a przecitny Polak ma statystycznie tyle dostpnej wody sodkiej, co statystyczny Egipcjanin.

Przypomnijmy: w Polsce woda wykorzystywana jest gwnie przez przemys (ok.67%), gospodark komunaln (ok.21%) oraz rolnictwo i lenictwo (ok.12%).

Ile wody potrzeba:

Dla porwnania - do przeycia czowiek rednio potrzebuje ok. 42.000 l wody przez cae ycie. Tyle absorbuje produkcja dwu kilo woowiny i 20 bochenkw chleba... Oczywicie je musimy. Ale na pewno nie moemy marnowa jedzenia i innych rzeczy, bo sami siebie w ten sposb ograniczamy ilo dostpnej wody.

Jaka jest rnica w zuyciu wody (najpopularniejsze zachowania)


Jak zatem dba o wod?

 1. nie marnowa jedzenia, do produkcji ktrego zuywamy potne iloci wody

 2. unika przedmiotw jednorazowego uytku

 3. premiowa i promowa technologie i produkty wodooszczdne

 4. dy do duszego „ycia” rzeczy

 5. unika „wodolejstwa”: zakrca krany podczas mycia zbw, golenia, nie my naczy pod biec wod ale w misce (a tylko spukiwa pod kranem),

 6. uszczelnia krany i spuczki (czyci lub wymienia uszczelki) – przez nieszczeln uszczelk moe nam uciec nawet 2.500 l wody rocznie!

 7. preferowa prysznic zamiast wanny penej wody

 8. apa deszczwk i uywa jej np. do podlewania ogrodu czy mycia chodnikw

 9. nie podlewa rolin w poudnie

 10. wybiera rozwizania techniczne zmniejszajce zuycie wody w domu (np. perlatory na kranach) i wykorzystujce wod szar

 11. reagowa, gdy woda leje si w przestrzeni publicznej lub w budynkach instytucji publicznych – zakrca krany, powiadamia urzd gminy czy suby komunalne (np. wodocigowe), powiadamia gospodarzy obiektu w ktrym np. s nieszczelne spuczki lub krany w toaletach.