facebook

Fotowoltaika w Polsce nie ma szans?

W świetle planowanych zmian prawnych, które nie zapowiadają przełomu w fotowoltaice, mało prawdopodobne jest, aby w Polsce ta branża rozwinęła się tak jak w Niemczech czy Czechach - mówi Paweł Białobok, prawnik z kancelarii DLA Piper.

- Na mocy przyjętego na szczeblu Unii Europejskiej pakietu klimatyczno-energetycznego Polska zobowiązana jest m.in. do zwiększenia do 2020 r. udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym do 15 proc. Osiągnięcie tego celu wymaga zwiększenia liczby przedsięwzięć w sektorze energetyki odnawialnej, w tym również inwestycji z zakresu fotowoltaiki. Aby ten cel był możliwy do zrealizowania, konieczne są sprzyjające rozwiązania prawne - mówi Paweł Białobok.

Tymczasem przedstawione przez Ministerstwo Gospodarki propozycje zmian legislacyjnych związane z planami przyjęcia tzw. "trójpaku energetycznego", czyli zestawu ustaw o odnawialnych źródłach energii, nowego prawa energetycznego i prawa gazowego oraz ustawy wprowadzającej "trójpak energetyczny" (czyli tzw. ustawa wprowadzająca) idą - jak ocenia Paweł Białobok - w przeciwnym kierunku.

Przypomina, że zmiany w przepisach ustawy Prawo budowlane dotyczące m.in. realizacji urządzeń i instalacji wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych zaproponowane w ustawie wprowadzającej tylko w niewielkim stopniu mogą przyczynić się do usprawnienia procesu inwestycyjnego w stosunku do aktualnie obowiązujących regulacji. Usprawnienia procesu inwestycyjnego trudno również spodziewać się po zmianach zaproponowanych w ramach tzw. "małego trójpaku", tj. nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, która ma na celu szybsze wprowadzenie w życie kluczowych postanowień "trójpaku energetycznego". Prace nad małym trójpakiem obecnie trwają w Sejmie.

Paweł Białobok, prawnik z kancelarii DLA Piper, wskazuje, że w obecnym stanie prawnym pozwolenia na budowę ani zgłoszenia nie wymaga montaż wolno stojących kolektorów słonecznych. Zgodnie z interpretacją przedstawioną przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, wolno stojące ogniwa fotowoltaiczne również mogą zostać zakwalifikowane jako kolektory słoneczne, co w praktyce oznacza możliwość realizacji takich przedsięwzięć bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę ani zgłoszenia.

- Jeśli jednak zmiany w Prawie budowlanym przewidziane w ustawie wprowadzającej weszłyby w życie, pozwolenie na budowę byłoby konieczne w przypadku budowy urządzeń i instalacji o zainstalowanej łącznej mocy przekraczającej 40 kW, wykorzystujących energię promieniowania słonecznego oraz w przypadku realizacji robót budowlanych polegających na montażu takich urządzeń i instalacji - ocenia Paweł Białobok.

Podkreśla, że ustawa wprowadzająca pozostawia jednocześnie w mocy dotychczasowe regulacje Prawa budowlanego pozwalające na montaż wolnostojących kolektorów słonecznych oraz na instalację na obiektach budowlanych urządzeń (np. kolektorów słonecznych) o wysokości do 3 metrów bez pozwolenia na budowę i bez zgłoszenia. Zwolnienie to w świetle proponowanych zmian dotyczyłoby jedynie montażu wolno stojących kolektorów słonecznych o mocy nieprzekraczającej 40 kW. Ustawa wprowadzająca nie daje jednak jasnej odpowiedzi na pytanie, czy instalowanie na obiektach budowlanych kolektorów słonecznych o wysokości do 3 metrów bez pozwolenia na budowę i bez zgłoszenia lub po dokonaniu zgłoszenia (w przypadku urządzeń o wysokości przekraczającej 3 metry) byłoby możliwe w każdym przypadku, niezależnie od ich mocy.

Niestety wciąż nie jest pewne, jaki kształt ostatecznie przybiorą zmiany w Prawie budowlanym. - Ustawy składające się na "trójpak energetyczny" oraz ustawę wprowadzającą czeka jeszcze żmudna droga legislacyjna - wskazuje Paweł Białobok.

Dodaje, że wyjątkowo intensywne konsultacje społeczne doprowadziły do przedstawienia przez Ministerstwo Gospodarki aż czterech wersji projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii, dwóch wersji projektu ustawy Prawo gazowe i trzech wersji ustawy Prawo energetyczne. Dlatego trudno przewidzieć jaki ostatecznie kształt przybiorą regulacje dotyczące realizacji inwestycji w branży energetyki odnawialnej, w tym przedsięwzięć z zakresu fotowoltaiki.

- Czas pokaże, czy w Polsce nastąpi boom inwestycyjny na fotowoltaikę, który odnotowano w Czechach i Niemczech. U naszych zachodnich sąsiadów rozwój fotowoltaiki doprowadził do konieczności daleko posuniętej rozbudowy sieci dystrybucyjnych, co pociągnęło za sobą wielomiliardowe koszty. Jednak w świetle planowanych zmian w ustawodawstwie, które nie zapowiadają przełomu w fotowoltaice, raczej mało prawdopodobne abyśmy w Polsce mieli do czynienia z podobną sytuacją - podsumowuje Paweł Białobok.

Źródło: EkoNews

 

Więcej informacji na temat zmian klimatu i zielonej energii na www.klimatdlaziemi.pl.

 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3 4 5

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12