zapisz30akcja

Głosowanie Komisji Rybołówstwa Parlamentu Europejskiego nad reformą WPRyb

Parlament Europejski wykonał krok w kierunku ambitnej reformy Wspólnej Polityki Rybołówstwa.

Wczoraj, 18-go grudnia 2012r. członkowie Komisji Rybołówstwa Parlamentu Europejskiego zagłosowali za zlikwidowaniem przełowienia w UE do 2015 roku i za odbudowaniem zasobów ryb do 2020 roku. Jest to duży krok w kierunku przywrócenia równowagi ekosystemów morskich oraz w kierunku zapewnienia stabilności w sektorze rybołówstwa.

W ramach tego kluczowego dla procesu reformy Wspólnej Polityki Rybołówstwa głosowania, Komisja również opowiedziała się za wymogiem, by każde państwo członkowskie oszacowało zdolność połowową swojej floty aby wyeliminować nadmierne moce połowowe. Poparcie zyskał również zapis, by przyznawać w sektorze rybołówstwa subsydia tylko dla tych państw członkowskich i tych operatorów, którzy przestrzegają zasad WPRyb.

Komisja Rybołówstwa Parlamentu Europejskiego sprzeciwiła się dekadom wadliwego zarządzania sektorem rybołówstwa, domagając się od ministrów odpowiedzialnych za rybołówstwo, by nie przekraczali zaleceń naukowców przy wyznaczaniu limitów połowowych. Dzięki doprowadzeniu Komisji Rybołówstwa do takiego wyniku głosowania posłanka do Parlamentu Europejskiego Pani Urlike Rodust uzyskała duże wsparcie opinii publicznej, domagającej się zakończenia problemu przełowienia. W tej chwili oczekujemy by głosowanie plenarne Parlamentu Europejskiego i decyzje Rady Ministrów ds. Rybołówstwa UE, sprawiły by wczorajsze ustalenia stały się prawomocne.

Źródło: http://www.pewenvironment.org

Więcej na temat ochrony zasobów ryb i ekosystemów morskich dowiesz sie na stronie www.ocean2012.eu

 

Archiwum aktualności

2024 1 2 3

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12