zapisz30akcja

IV edycja programu "P&G. Żyj, poznawaj, rozwijaj się."

Już od pierwszego września rozpoczęła się rejestracja przedszkoli i szkół podstawowych do programu "P&G. Żyj, poznawaj, rozwijaj się." Z okazji zwiększonego zainteresowania rejestracją do Programu, przedłużamy czas do 10 października!

Program "P&G. Żyj, poznawaj, rozwijaj się." łączy edukację ekologiczną i obywatelską dzieci. Ma na celu stworzenie możliwości do lepszego i wielostronnego rozwoju młodych ludzi oraz osiągnięcie realnych korzyści dla środowiska naturalnego. Program realizowany jest w ramach partnerstwa firmy Procter & Gamble i Fundacji Nasza Ziemia.

Program jest częścią globalnej inicjatywy firmy Procter and Gamble o nazwie "P&G Live, Learn & Thrive." Jest ona poświęcona dzieciom: wspieraniu ich edukacji, a także umożliwianiu zdrowego życia i rozwoju.  Od 2006 roku program był realizowany na warszawskim Targówku, od 2009 roku zostaje rozszerzony na całą Polskę. Ideą nowej formy Programu jest połączenie działania na rzecz środowiska z działaniami na rzecz dzieci i ma on formę edukacji ekologicznej realizowanej w Klubach Naszej Ziemi w całej Polsce.

Program "P&G. Żyj, poznawaj, rozwijaj się." składa się z edukacyjnego programu podstawowego  - zajęć ekologicznych oraz konkursu grantowego (udział w tym drugim nie jest obowiązkowy). Program jest skierowany do istniejących, a także do nowopowstających Klubów Naszej Ziemi, funkcjonujących przy placówkach oświatowych i wychowawczych w całej Polsce. Działalność Klubów w ramach programu będzie opierała się na realizacji jednego z czterech tematów zaproponowanych przez Organizatorów. Wszystkie Kluby będą miały także możliwość przeprowadzenia autorskiego programu edukacji ekologicznej w ramach konkursu grantowego.

Tematy w ramach programu "P&G. Żyj, poznawaj, rozwijaj się.":
- Ptasie ogrody – chronimy bioróżnorodność
- Woda – podstawa życia
- Człowiek, jako część ekosystemu, czyli jak pomagać środowisku na co dzień
- Jestem eko – jestem trendy.

Wszystkie zgłoszone i zaakceptowane w programie Kluby otrzymują drogą elektroniczną następujące materiały w postaci cyfrowej:
- materiały dydaktyczne dla opiekuna klubu,
- sugerowany plan pracy, zawierający przynajmniej jedną lekcję w plenerze,
- materiały ćwiczeniowe dla każdego dziecka - klubowicza,
- plakat oraz ulotkę informacyjną dla rodziców.

Więcej informacji o programie oraz formularz rejestracyjny (dostępny w terminie 1-30.09.2012) można znaleźć na stronie www.pgrozwija.pl

 

Archiwum aktualności

2024 1 2 3

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12