zapisz30akcja

 

 Jeszcze żywy KARP przemówi paragrafem

Szkoleniem dla Policji Klub Gaja rozpoczyna kolejną odsłonę kampanii społecznej „Jeszcze żywy KARP”. W tym roku priorytetem kampanii jest przestrzeganie i egzekwowanie prawa ustawy o ochronie zwierząt. Szkolenie dla funkcjonariuszy wydziału do walki z przestępczością gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz Komend Miejskich i Powiatowych Policji Garnizonu Śląskiego odbędzie się 7 listopada br. (piątek) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Co roku, w okresie przedświątecznym, kampanią „Jeszcze żywy KARP” Klub Gaja przypomina Polakom, że karpie - masowo i żywcem sprzedawane w naszym kraju przed świętami Bożego Narodzenia - są objęte ustawą o ochronie zwierząt, bo tak jak inne kręgowce odczuwają ból, strach i stres. Przypadki niehumanitarnego traktowania karpi (np. pakowanie żywych do foli, przetrzymywanie w małych pojemnikach, okaleczanie) mogą być zgłaszane m.in. na policję. Prawo polskie chroni karpie i inne ryby przed bezmyślnością i okrucieństwem, ale w praktyce zwycięża przyzwyczajenie i niewiedza, w jaki sposób należy traktować żywe ryby. Dlatego Klub Gaja wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego przygotował szkolenie dla funkcjonariuszy policji z województwa śląskiego dotyczące przepisów zawartych w ustawie o ochronie zwierząt i jej zapisów w odniesieniu do ryb, w tym karpi.

Dr hab. Tomasz Pietrzykowski z Katedry Teorii i Filozofii Prawa, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego,  dodaje: „Stosowanie ustawy o ochronie zwierząt wciąż napotyka na ogromne trudności praktyczne. W dużym stopniu wynikają one z braku wiedzy, utrwalonych doświadczeń i dopracowanych procedur reagowania na jej naruszenia. Przestępstwa przeciwko zwierzętom z jednej strony spotykają się z silnym - i w pełni słusznym - oburzeniem opinii publicznej, z drugiej - bardzo powoli uzyskują miejsce "pełnoprawnego" przedmiotu właściwej reakcji organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Liczymy na to, że tego rodzaju współpraca pomoże zarówno praktykom lepiej realizować postanowienia prawa chroniącego zwierzęta, jak i pozwoli wzbogacić perspektywę teoretyczną o doświadczenia osób bezpośrednio zaangażowanych w codzienną praktykę stosowania prawa”.

źródło: http://www.ekonews.com.pl/pl/11,246,12169,0,1,jeszcze_zywy_karp_przemowi_paragrafem.html
 

 

Archiwum aktualności

2024 1 2 3

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12