zapisz30akcja

 

"Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta w świetle nowej dyrektywy opakowaniowej"Ostatnie miesiące to czas istotnych zmian w prawie, a w konsekwencji i w systemie gospodarowania odpadami, w tym odpadami opakowaniowymi w Polsce: Ustawa o odpadach, Ustawa o utrzymaniu i czystości w gminach, Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi każda z tych regulacji wprowadziła m.in. nowe obowiązki i zasady ich realizacji.

Jednakże prawdziwa rewolucja czeka nas w momencie wejścia w życie nowej Dyrektywy unijnej. Choć stać się to może dopiero w 2017 roku, to skala zaproponowanych przez Komisję Europejską zmian gorąco zachęca by już na tym etapie przyjrzeć się tym zapisom, a przede wszystkim do wzięcia aktywnego udziału w opiniowaniu tego materiału i współtworzenia rozwiązań dotyczących kilkudziesięciu tysięcy podmiotów gospodarczych w Polsce. Poza tym, jak doskonale zdają sobie Państwo sprawę -  w procesie planowania rozwoju firmy perspektywa 3 letnia nie jest wcale odległą.

Rekopol będąc liderem na rynku organizacji odzysku opakowań jest jedynym podmiotem założonym przez przedsiębiorców.  Według naszej opinii to odpowiedni mandat by zorganizować konferencję, której celem jest przybliżenie założeń Dyrektywy przedstawicielom polskiego przemysłu. Zaproszenie kierujemy do współpracujących z nami firm, jak i przedsiębiorców realizujących swe obowiązki odzysku i recyklingu w innych organizacjach. Zapraszamy również przedstawicieli stowarzyszeń, izb i związków grupujących polski przemysł. Czerpiąc z faktu naszej przynależności do grupy organizacji odzysku Zielonego Punktu, wśród prelegentów znajdą się przedstawiciele innych 5 organizacji odzysku. Intersująco zapowiadają się wystąpienia przedstawicieli Komisji Europejskiej jak i międzynarodowych organizacji reprezentujących przemysł: Pro Europe oraz Europen. Wystąpienie Pana Janusza Ostapiuka, Wiceministra Środowiska – Patrona Konferencji – będzie pierwszym wystąpieniem przedstawiciela Ministerstwa Środowiska do tak licznej grupy przedsiębiorców od momentu ukazania się projektu Dyrektywy.

To spotkanie – tak wystąpienia jak i dyskusje panelowe – mają stać się prawdziwym „starting point” dyskusji szerokiej reprezentacji przemysłu nad kształtem przyszłego systemu gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w Polsce. W naszej opinii by móc określać pewien stan „rozszerzoną odpowiedzialnością producenta” – stopień świadomości i w następstwie zaangażowania przedstawicieli przemysłu winien być jak największy. Temu ma służyć organizowana przez nas konferencja.

W konferencji uczestniczą przedstawiciele Fundacji Nasza Ziemia - Ewa Żukowska i Krzysztof Rogulski

 

 

Archiwum aktualności

2024 1 2 3

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12