zapisz30akcja

Lekcja zmieniania świata - konkurs dla nauczycieli

Ministerstwo Środowiska zaprasza nauczycieli do udziału w ogólnopolskim konkursie na najlepszy scenariusz lekcji w szkole ponadgimnazjalnej z wykorzystaniem elementów edukacji dla zrównoważonego rozwoju.
Czym jest zrównoważony rozwój? To pojęcie wciąż nowe w Polsce, choć narodziło się już w latach 80. Koncepcja zrównoważonego rozwoju zwraca uwagę na to, że wszystkie kraje powinny rozwijać się w taki sposób, aby odpowiadać na potrzeby obywateli, a jednocześnie nie utrudniać rozwoju przyszłych pokoleń (np. poprzez niszczenie środowiska lub nadmierną eksploatację zasobów).

Ida zrównoważonego rozwoju zwraca uwagę na zależność pomiędzy społeczeństwem, gospodarką a środowiskiem; podkreśla, że rozwój jednej z tych trzech sfer nie może odbywać się kosztem innej. Dlatego planując rozwój gospodarczy powinniśmy kierować się potrzebami ludzi i środowiska, a polityka ochrony środowiska powinna brać pod uwagę konieczność rozwoju gospodarczego i realizacji potrzeb społecznych.

Ponieważ temat zrównoważonego rozwoju jest mało znany w polskiej szkole, warto go przybliżyć uczniom. Dlaczego? Za poruszeniem tego zagadnienia przemawia nie tylko fakt, że jest ono umieszczone w nowej podstawie programowej. Zrozumienie przez uczniów zależności między trzema ważnym aspektami – społeczeństwem, gospodarką i środowiskiem – pozwoli im na lepsze rozumienie informacji docierających do nich z mediów, takich jak wpływ gospodarki energetycznej na środowisko. A to z kolei umożliwi uczniom dokonywanie bardziej świadomych decyzji w życiu codziennym, np. w kwestii konsumpcji czy preferowanych środków transportu.

Zachęcamy nauczycieli do przygotowania autorskich lekcji w szkołach ponadgimnazjalnych, które wzbogacą tradycyjny program nauczania o trzy aspekty zrównoważonego rozwoju: środowisko naturalne, gospodarkę i społeczeństwo. Konkurs jest otwarty dla wszystkich nauczycieli, warunkiem jest jednak przygotowanie zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Wybór tematu należy do Państwa. Wśród tematów może się znaleźć, na przykład: sprawiedliwy handel, ochrona zagrożonych gatunków, równy dostęp do edukacji. Możliwości jest znacznie więcej.
W ramach konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody pieniężne (pierwsza nagroda to 3 tys. zł). Dodatkowo, nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane w postaci publikacji elektronicznej na portalu internetowym Ministerstwa Środowiska.

Szczegółowe informacje o konkursie i jego regulamin znajdą Państwo na stronie www.mos.gov.pl/konkurs_scenariusze.

Scenariusz wraz z formularzem zgłoszeniowym prosimy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: konkurs@ceo.org.pl w terminie do 29 kwietnia 2011 r.

Koordynatorem konkursu jest Centrum Edukacji Obywatelskiej. Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu: (22) 622-32-39, wew. 121; pytania prosimy kierować również na adres e-mail: konkurs@ceo.org.pl

Konkurs organizowany jest pod honorowym patronatem Ośrodka Rozwoju Edukacji.

 

Archiwum aktualności

2024 1 2 3 4

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12