zapisz30akcja


Nawet 90% dotacji na poprawę jakości powietrza w polskich miastach11 wojewódzkich umów dotyczących programu KAWKA podpisze dziś Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To 160 milionów na m.in. termomodernizację budynków wielorodzinnych, czy zastępowanie starych pieców nowymi i bardziej ekologicznymi.

Zanieczyszczone powietrze i przekraczanie norm dotyczących stężenia zanieczyszczeń to realny problem w wielu polskich miastach. Nadmiernie wysokie poziomy pyłów drobnych i dwutlenku węgla są efektem działania przestarzałych lokalnych źródeł ciepła (kotłownie, paleniska węglowe, domowe piece), a także transportu miejskiego. Zależy mi na tym, aby jak najwięcej Polaków mogło bez obaw oddychać pełną piersią. Stare piece opalane węglem oznaczają zanieczyszczone środowisko. Zdarza się jednak, że spalane są w nich również odpadki czy plastikowe butelki. W efekcie te trujące wyziewy wdychamy wszyscy.

Pieniądze z programu KAWKA przeznaczane są na konkretne działania, takie jak: rozbudowa sieci ciepłowniczej tak, aby możliwe było podłączanie do niej jak największej liczby budynków, termomodernizacja budynków wielorodzinnych, zastępowanie starych pieców nowymi, bardziej oszczędnymi i przyjaznymi środowisku, a także instalacja kolektorów słonecznych. Dodatkowe działania przewidują zmniejszanie emisji generowanych przez transport miejski (m.in. poprzez wdrażanie systemów zarządzania ruchem w miastach, czy budowa stacji zasilania dla pojazdów elektrycznych) oraz działania edukacyjne, uświadamiające z jak istotnym problemem mamy do czynienia.

NFOŚiGW przekaże wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) łącznie 160 mln złotych na udzielanie dotacji. Te kwoty będą mogły pokryć do 90% kosztów dotowanych działań. W kolejnych latach udział dotacji w kosztach kwalifikowanych realizowanych przedsięwzięć nie będzie już tak wysoki, w związku z czym szczególnie zachęcam do aplikowania o środki w tegorocznej edycji. O dotacje mogą ubiegać się miasta powyżej 10 tys. mieszkańców i uzdrowiska, w których normy poziomu zanieczyszczeń powietrza zostały przekroczone.

Program „KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” powstał w odpowiedzi na unijną dyrektywę w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Clean Air for Europe – tzw. CAFE). To konkretna pomoc finansowa, dzięki której standard życia mieszkańców miast może ulec realnej poprawie.

Maciej H. Grabowski - Minister Środowiska

źródło:www.premier.gov.pl

:https://www.premier.gov.pl/blog/maciej-h-grabowski/nawet-90-dotacji-na-poprawe-jakosci-powietrza-w-polskich-miastach.html

 

Archiwum aktualności

2024 1 2 3

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12