zapisz30akcja

Wybierz sam 1 z 2 klimatycznych scenariuszy dla Polski, Europy i Ziemi

Scenariusz I
Co się stanie, jeśli dalej będziemy emitować tyle CO2?

Motto: Kończy się łatwo dostępna i tania energia. W ciągu kilku lat wydobycie ropy zacznie spadać. Ceny wystrzelą w górę. Dla wielu krajów ropa nie będzie dostępna w potrzebnych ilościach. Gazu też nie wystarczy. Światowy system energetyczny może pójść w stronę węgla i piasków roponośnych albo wysokiej efektywności i odnawialnych źródeł energii. Ten pierwszy wariant to konflikty o zasoby, degradacja środowiska - wód, powietrza i gleby oraz szalejące zmiany klimatu. Zróbmy, co tylko jesteśmy w stanie, żeby pójść tą drugą drogą.


1. Spadające światowe wydobycie ropy i gazu w ciągu 3-5 lat doprowadzi do znaczącego wzrostu ich cen. Zarówno Polska, jak i Unia Europejska prawie wszysko importują. W połowie 2008 roku UE spalała samej ropy za 2 miliardy dolarów dziennie. Wzrastać będą również ceny węgla, którego Polska importuje coraz więcej. Chcesz zobaczyć na stacji benzynę po 50 złotych za litr
i 5 razy droższy prąd? O ile w ogóle będzie!

2. Brak ropy i gazu w ilościach wystarczających dla wszystkich zagrozi naszemu bezpieczeństwu energetycznemu, wliczając w to konflikty zbrojne i szantaż energetyczny ze strony Rosji.

3. Trudności z dostawami paliw i energii mogą doprowadzić do przerw w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, depresji gospodarczej i niepokojów społecznych - bezrobocie, strajki, zamieszki.

4. Próba ratowania sytuacji energetycznej za pomocą węgla doprowadzi do dewastacji środowiska. Zapłacimy krótszym życiem, chorobami, rachunkami na służbę zdrowia
i zniszczeniami w ekosystemach. To także przekroczenie najczarniejszych scenariuszy emisji gazów cieplarnianych, również krytycznych progów destabilizacji klimatu.

5. Wzrost cen żywności i głód związane z niespotykanymi suszami, powodziami, konkurencją ze strony biopaliw i rosnącymi cenami ropy spowoduje zagrożenie dla najuboższych krajów i osób.

6. Polska: W lecie nasilać się będą susze, które wpłyną na spadek plonów.

7. Polska: Deszcze latem - kiedy już spadną - mogą być bardzo obfite; będą nasilać się powodzie opadowe, podobne do tej, która zatopiła Wrocław w roku 1997 .

8. Polska: Cieplejsze zimy mogą przyczynić się do pojawiania nowych - w naszej szerokości geograficznej - gatunków szkodników oraz nowych rodzajów chorób zakaźnych, jak malaria.

9. Polska: Wzrost poziomu morza wraz z przewidywanym wzrostem mocy sztormów mogą zagrozić Żuławom, półwyspowi helskiemu, gdańskiej starówce i portom.

10. Katastrofy klimatyczne w innych krajach, m.in. w Afryce i na Bliskim Wschodzie, mogą prowadzić do destabilizacji regionów, nasilenia terroryzmu, konfliktów etnicznych i napływu do Europy milionów uchodźców.

Scenariusz II
Co się stanie, jeśli ograniczymy emisję CO2?

Motto: Środki zainwestowane w energię odnawialną, efektywną energetykę, przemysł i transport to nie koszty, to inwestycje. Jeśli będziemy je odkładać, aby oszczędzić dziś, jutro zapłacimy niewyobrażalną cenę.

1. Ograniczamy następstwa zmian klimatu, a nawet je zatrzymujemy.

2. Rozwiązujemy problem kryzysu Oil Peak (kryzysu paliwowego), bezpieczeństwa energetycznego.

3. Zmniejszamy ryzyko konfliktów o dostęp do zasobów paliw, żywności i surowców.

4. Minimalizujemy liczbę uchodźców.

5. Zapewniamy sobie tanią energię – gdy rośnie zapotrzebowanie na paliwa kopalne, to ich cena rośnie, gdy wzrasta produkcja energii słonecznej, jej cena spada.

6. Inwestując w odnawialne źródła energii nie pozbywamy się pieniędzy na rzecz bogacących się eksporterów ropy, ale kierujemy je do technologicznie zaawansowanych firm w Polce i Unii Europejskiej.

7. Ograniczamy emisję tlenków siarki i azotu, rakotwórczych pyłów i łatwo przyswajalnych toksycznych metali ciężkich, przez co eliminujemy - bądź ograniczamy - kwaśne deszcze, smog, choroby płuc, nieżyty, choroby serca, nowotwory, alergie, autyzm, uszkodzenia płodów i wiele innych „atrakcji”.

8. Zapewniamy sobie i środowisku czystą wodę, glebę i jedzenie -jesteśmy zdrowsi – mniej płacimy za leczenie.

9. Budujemy infrastrukturę transportową na miarę XXI, a nie XX wieku, efektywny przemysł oraz tworzymy miejsca pracy w turystyce i sektorze high-tech, a nie w kopalniach.

10. Dzisiejsze inwestycje w efektywność energetyczną i alternatywne źródła energii to jutrzejsze oszczędności i konkurencyjność w świecie trudno dostępnych oraz drogich paliw kopalnych.

Dodatkowe informacje: Fundacja Nasza Ziemia
Dominik Dobrowolski 0501 535 034, dominik@naszaziemia.pl
Marcin Popkiewicz: marcin.popkiewicz@naszaziemia.pl

 

Archiwum aktualności

2024 1 2 3

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12