zapisz30akcja

Wielokulturowość i przyroda w przewodniku po Puszczy Knyszyńskiej

Wielokulturowość i wyjątkowe walory przyrody Puszczy Knyszyńskiej zaprezentowano w przewodniku po tej puszczy, którego promocja odbyła się w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.

Przewodnik zawierający szeroką prezentację regionu puszczy z praktycznymi informacjami dla turystów jest pierwszym tego typu wydawnictwem o tym obiekcie przyrodniczym. Do przewodnika dołączony jest film o puszczy autorstwa Anny i Piotra Sadzińskich i turystyczna mapa terenu.

Rok 2008 był w Podlaskiem obchodzony jako Rok Puszczy Knyszyńskiej z okazji 20. rocznicy powstania Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej.

To drugi co do wielkości park krajobrazowy w Polsce. Zajmuje powierzchnię ok. 75 tys. hektarów, wraz z otuliną jest to ok. 126 tys. hektarów. Park krajobrazowy znajduje się na terenie 11 gmin w dwóch powiatach: białostockim i sokólskim, funkcjonuje na obszarze siedmiu nadleśnictw.

Jak podkreślił wojewoda podlaski Maciej Żywno, przewodnik ma być początkiem szerszej promocji puszczy. Dyrektor Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej Joanna Kurzawa powiedziała, że promocja ma m.in. za zadanie uświadomić społeczeństwu jak wielkim skarbem jest puszcza i jak dzięki jej zachowanym walorom społeczność może zyskać - głównie na rozwoju turystyki.

Puszcza Knyszyńska jest trzecim dużym obiektem leśnym w Podlaskiem po puszczach Białowieskiej i Augustowskiej. Puszcza Knyszyńska to m.in. system źródlisk rzadko występujących na terenach nizinnych, tereny bagienne, doliny kilku rzek - w tym największej rzeki Supraśl - pagórkowaty krajobraz, dominujący bór sosnowy i sosnowo-świerkowy.

W Puszczy występuje ponad 800 gatunków roślin naczyniowych, około 200 gatunków mchów, 550 gatunków chrząszczy, 90 gatunków motyli, 153 gatunki ptaków. Dużą atrakcją jest też dziko żyjące stado żubrów, które liczy obecnie około 60 sztuk.

W Puszczy jest około 60 stref ochronnych dla gatunków zagrożonych wyginięciem zarówno w skali światowej, europejskiej jak i krajowej, między innymi orła bielika, bociana czarnego, orlika krzykliwego.

W przewodniku opisano faunę i florę, najważniejsze zabytki: szlaki turystyczne (piesze, wodne, autokarowe, rowerowe), pokazano zabytki, m.in. ponad 500-letni pobazyliański zespół klasztorny z cerkwią obronną Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu, zabytkowe meczety w Bohonikach i Kruszynianach, cerkwie w Królowym Moście, Sokółce.

W przewodniku można też znaleźć przepisy na dania regionalne, m.in. tatarski pierekaczewnik, babkę i kiszkę ziemniaczaną.

Prace nad przewodnikiem trwały kilka miesięcy, kosztowały ok. 90 tys. zł. Przewodnik powstał we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Puszczy Knyszyńskiej "Wielki Las", leśnikami, lokalnymi samorządami. Pieniądze na wydawnictwo przekazał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i samorządy. KOW

Źródło: PAP - Nauka w Polsce

 

Archiwum aktualności

2024 1 2 3

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12