facebook

Do poczytania: marcowy numer miesięcznika "Czysta Energia"

CZYSTA ENERGIA to miesięcznik ogólnopolski ukazujący się od września 2001 r., pierwszy na rynku wydawniczym w całości poświęcony sprawom związanym z energią przyjazną środowisku, niekonwencjonalnym w tym odnawialnym jej źródłom oraz technologiom wytwarzania zgodnym z zasadami ochrony środowiska, a także sprawom poszanowania energii i poprawy efektywności energetycznej.

Dużą siłą miesięcznika jest patronowanie wielu tematycznym targom i konferencjom podczas których pismo dociera do szerokiego grona zainteresowanych branżą energetyki odnawialnej.

getfile.php?id=4541

Zapraszamy do zapoznania się ze spisem treści marcowego wydania "Czystej Energii":

4 Informator

Z pierwszej ręki
7 Czas konkretnych działań

Wywiad miesiąca
8 Zacieśnić współpracę między szwedzkimi a polskimi firmami

Opinie
10 Potrzebne wsparcie dla przemysłu na rzecz OZE

Prawo
12 Przegląd prawa

Finanse
13 Program priorytetowy NFOŚiGW

Edukacja
14 Przed wiosennym słońcem kolektorowe ABC
16 Rozwój słonecznej energetyki cieplnej
20 Ocena oddziaływania farm wiatrowych na ptaki. Cz. II
24 Bezpieczeństwo energetyczne Polski – potrzeba szerszego spojrzenia
28 Infrastruktura na pelet od A do Z

Projekty
32 Badania modelowe palnika do spalania ziaren zbóż
34 Wychwytywanie i składowanie CO2 – doświadczenia praktyczne

Technologie
38 Biogazownia rolnicza – procesy tribologiczne

Wydarzenia
42 Nagrody ekologiczne przyznane
43 Polsko-Niemieckie Forum w Lipsku
43 O pakiecie w Warszawie
44 Brytyjsko-polskie Forum
44 Zarządzanie kryzysowe w energetyce

46 Na półce z książkami

Forum
47 Inwestycje w OZE – lek na kryzys finansowy
48 Biopaliwa drugiej generacji
48 Klimat w konkursach
49 Coach BioEnergy
50 Polityka energetyczna w działalności samorządów

Więcej o "Czystej Energii".

 


 

 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3 4 5

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12