facebook

Najtańsza energia to ta, której nie zużyjemy

Efektywnosc energetycznaW Danii przez ostatnie 25 lat konsumpcja energii pozostawała na niezmienionym poziomie, pomimo stałego wzrostu gospodarki.
Jest to możliwe w całej Unii Europejskiej - piszą Per Stig Moller, minister spraw zagranicznych Danii i Connie Hedegaard, minister ds. klimatu i energii Danii.

Na czoło tematów obecnie dyskutowanych w Unii Europejskiej wysuwają się trzy najważniejsze: spowolnienie gospodarcze, zmiany klimatyczne oraz presja na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego.

Problemy są ściśle ze sobą powiązane, a więc i sposoby ich rozwiązania muszą być zintegrowane. Instrumenty prowadzące do poprawienia efektywności energetycznej są niezwykle ważne w walce z kryzysem, gdyż wraz z bardziej efektywnym wykorzystaniem istniejących zasobów energetycznych Unia stanie się mniej zależna od importu energii, jak również zmniejszy się negatywny wpływ konsumpcji energii na klimat. Takie podejście ma sens w czasie gospodarczych i finansowych trudności.

Dzisiaj w Europie i w nowej administracji amerykańskiej rodzi się zrozumienie, że wysiłki związane z klimatem oraz energią muszą być postrzegane jako część recepty na obecny kryzys. Kluczowe pozostaje przełożenie takiego właśnie podejścia na konkretne działania.

Na zbliżającym się szczycie w dn. 19-20 marca Rada Europejska najprawdopodobniej przeznaczy 5 mld euro na realizację licznych projektów mających na celu pobudzenie gospodarki, z których większość będzie związana z energią.

Jednak działania Europy mające na celu poprawę efektywności energetycznej pozostają w tyle. Tymczasem olbrzymi potencjał w tej dziedzinie nie jest jeszcze należycie wykorzystany. Przykład Danii pozytywnie zaskakuje: przez ostatnie 25 lat konsumpcja energii pozostała tam stała pomimo jednoczesnego wzrostu gospodarki.

Unia Europejska przyjęła za cel poprawienie efektywności energetycznej o 20 proc. Cel ten stanowi część tzw. Pakietu 20/20/20 przyjętego na szczycie Rady Europejskiej w marcu 2007 roku. Decyzja ta to zgoda na osiągnięcie potrójnego celu: 20 proc. udziału energii odnawialnej, 20 proc. poprawy efektywności energetycznej oraz 20 proc. redukcji emisji gazów cieplarnianych (lub 30 proc. redukcji, o ile cel ten zostanie przyjęty w ramach globalnego porozumienia, w którym inne uprzemysłowione kraje dokonają odpowiednich zobowiązań). Niestety, jedynie cele dotyczące energii odnawialnej oraz redukcji gazów cieplarnianych stały się obowiązujące. Tak powinno się stać także w odniesieniu do celu poprawy efektywności energetycznej.

Ostatni kryzys gazowy, w czasie którego Rosja odcięła dostawy gazu na Ukrainę, oznaczał poważne reperkusje dla dużej części Europy. Stwierdzenie, że kryzys ten stanowił najpoważniejszy atak na unijne dostawy energii w ostatnim czasie, nie byłoby przesadne. Nowa prezydencja Czech podjęła aktywne kroki i jasno wyrażała poglądy Unii w czasie kryzysu gazowego, wykonując wspaniałą pracę. Komisja Europejska zdołała w bardzo krótkim czasie i we współpracy z europejskimi firmami energetycznymi wysłać obserwatorów tranzytu gazu. Oczywiście ostatni kryzys gazowy nie powinien być dla nikogo niespodzianką. I naiwnością byłoby nie przygotować się na tego typu przypadki w przyszłości. Energia stała się częścią polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa.

Niemniej, chroniąc Europejczyków przed kolejnym takim kryzysem, błędem byłoby koncentrowanie się jedynie na poszukiwaniu nowych źródeł dostaw energii. Poważne trudności gospodarcze, z którymi się dzisiaj borykamy, to kolejny przyczynek do zwiększania efektywności energetycznej. Nie możemy sobie pozwolić na uśpienie czujności, choć ceny energii w świecie są teraz niższe niż były sześć miesięcy temu. Obecny poziom cen to naturalna konsekwencja spowolnienia gospodarczego. Ceny pójdą w górę. A najtańszą energią jest ta, której nie zużyjemy. Co więcej, poprawa efektywności energetycznej będzie miała pozytywny wpływ na klimat.

Pomoc europejskiej gospodarce poprzez finansowanie projektów efektywności energetycznej ma sens i stanowi wyraz konsekwentnego podejścia do wyzwań, przed którymi obecnie stoimy. Zwłaszcza w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie znalazłoby to wyraz w namacalnych korzyściach dla klimatu, gospodarki i europejskiej polityki bezpieczeństwa energetycznego.

Wyliczenia ilustrują, jak duży wpływ na gospodarki Europy Środkowej i Wschodniej miałaby redukcja nieuzasadnionej konsumpcji energii i emisji CO2. Na przykład gdyby sieć grzewcza w typowych miastach tego regionu była zmodernizowana i zainstalowano by w niej nowoczesne przepompownie, sieciowa konsumpcja energii spadłaby do 40-60 proc. Tego typu inwestycje zwykle spłacają się po roku lub dwóch latach, w dłuższej perspektywie zaś dają tak duże oszczędności, że kraje środkowej i wschodniej Europy po prostu nie mogą sobie pozwolić na zaniechanie realizacji takich inwestycji. Podobna sytuacja ma miejsce w odniesieniu do zużycia energii cieplnej przez konsumentów, gdzie oszczędności do 50 procent są możliwe przy instalacji nowoczesnych pomp, termostatów i mierników oraz wprowadzeniu indywidualnych rachunków za ogrzewanie.

Potencjał oszczędności energii w budownictwie w Europie Środkowej i Wschodniej jest także olbrzymi. Duże oszczędności można osiągnąć w trakcie standardowych prac, jeśli instaluje się energooszczędne okna i nowoczesną izolację. Szeroko zakrojony program modernizacji w Europie Środkowo-Wschodniej może pozwolić na stworzenie od 50 tys. do 185 tys. nowych miejsc pracy i jednocześnie doprowadzić do redukcji emisji dwutlenku węgla o 62 mln ton rocznie - co stanowi równowartość całkowitej emisji CO2 Danii. Jednocześnie program renowacji przyczyni się do poprawy  jakości domów, które będą zużywać 70-80 proc. energii cieplnej mniej. W rezultacie elektrownie, piece i bojlery, dostarczające energię cieplną, będą w mniejszym stopniu zanieczyszczały powietrze.

Pierwotne greckie znaczenie słowa "kryzys" to "punkt zwrotny". Powinniśmy koncentrować się na działaniach i inwestycjach poprawiających efektywność energetyczną, które są ekonomicznie uzasadnione, chroniące środowisko i przyczyniające się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego.

Więcej o energii i nie tylko: www.ziemianarozdrożu.pl

 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3 4 5

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12