zapisz30akcja

Czysty Wołomin - pierwszy program realizujący gminny plan gospodarki odpadami

Fundacja Nasza Ziemia przygotowała dla Gminy Wołomin dwuletni program edukacyjno-informacyjny wspierający wdrażanie systemowej zbiórki selektywnej. Gmina ma bardzo konkretne zadania do wykonania wynikające z lokalnego planu gospodarki odpadami (np. do lipca 2007 roku objęcie 100% ludności gminy systemową zbiórką selektywną i edukacją odpadową). Urząd zaprosił do pomocy FNZ, która od 1999 roku prowadzi program "Czysta Gmina" i dysponuje odpowiednią wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami do zaprojektowania takiego programu. Wołomin jest jedną z niewielu gmin w Polsce, które juz przyjęły plan gospodarki odpadami i jeszcze mniejszej ilości samorządów, które przystąpiły do realizacji planu. Program "Czysty Wołomin" jest pierwszym znanym nam programem realizującym gminny plan gospodarki odpadami. Samorządy zainteresowane przygotowaniem strategii i programów do wprowadzania i rozwijania selektywnej zbiórki oraz edukacji w tym zakresie prosimy o kontakt: fundacja@naszaziemia.pl

 

Archiwum aktualności

2024 1 2

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12