zapisz30akcja

Niebezpieczne baterie i akumulatory

Baterie oraz akumulatory małogabarytowe zaliczane są do odpadów niebezpiecznych.

W ich skład wchodzą substancje, które po uwolnieniu mają negatywny wpływ na środowisko oraz zdrowie człowieka. Należą do nich m.in. kadm, ołów, rtęć, nikiel i lit.
W przypadku uszkodzenia powłoki zewnętrznej baterii nastąpić może wyciek chlorku tionylu (SOCl2).

Największa ilość odpadów niebezpiecznych powstaje w wyniku działalności przemysłowej. Baterie i akumulatory małogabarytowe używane są w energetyce, budownictwie, handlu, transporcie, łączności, usługach serwisowych, służbie zdrowia, w siłach zbrojnych i służbach mundurowych, a także w instytucjach kulturalnych i szkolnictwie.

Odpady niebezpieczne stanowią także coraz większą część odpadów, jakie powstają w gospodarstwach domowych. Wykazano, że stanowią one ok. 2 % masy zmieszanych odpadów komunalnych. Baterie i akumulatory małogabarytowe zwykle są więc wyrzucane razem z nimi. Jednak ze względu na ich szkodliwy wpływ na środowisko naturalne powinny być odzyskiwane. Nie jest to trudne zadanie, gdyż obecnie istnieje wiele punktów zbiórki, m.in. w szkołach, biurach czy też sklepach, w których sprzedawane są baterie. Organizacje odzysku odbierają bezpłatnie zużyte baterie i poddają je procesowi recyklingu, w którym odzyskiwane są materiały pierwotne.

 

Informacja w ramach kampanii na rzecz prawidłowego zagospodarowania baterii i zużytych akumulatorów. Partnerem i zleceniodawcą kampanii jest Rocket Poland Sp. z o.o.

 

Archiwum aktualności

2024 1 2 3 4

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12