facebook

Późno, ale czy lepiej? W ustawie śmieciowej przetargi bez zmian

Posłowie znowelizowali ustawę śmieciową. Zmiany pozwolą gminom naliczać opłaty za wywóz odpadów według różnych metod, a nie tylko jednej.

W głosowaniu wzięło udział 452 posłów, za było 441 posłów, 8 było przeciw, a trzech wstrzymało się od głosu.

Posłowie w trakcie głosowania odrzucili poprawki SLD i Solidarnej Polski. W tym tę, która pozwalała gminom na bezprzetargowe powierzenie gospodarki odpadami lokalnym spółkom komunalnym.

Minister środowiska Marcin Korolec powiedział dziennikarzom, że bardzo się cieszy z werdyktu Sejmu, który gwarantuje przetargi na zagospodarowywanie odpadów jak i większą swobodę dla samorządów w kwestii ustalania cen za wywóz.

"(Przetargi - PAP) to jest jedyna droga, aby zagwarantować najtańsze i najlepsze możliwe rozwiązania dla mieszkańców. Trochę nie rozumiem tego niezadowolenia niektórych samorządów mówiących, że przetargi to jest wielkie zagrożenie. Chcę przypomnieć, że w ustawie są zapisane dwa alternatywne rozwiązania; przetarg wyłącznie na odbieranie śmieci, a potem dedykowanie tych śmieci do wskazanej przez samorząd instalacji np. gminnej lub przetarg na zagospodarowanie całości odpadów" - powiedział szef resortu środowiska.

Podkreślił, że ustawa śmieciowa "pozostawia cały szereg możliwości takiego ułożenia polityki śmieciowej przez samorządy, jaki jest najlepszy w danym konkretnym przypadku".

Korolec pytany, czy wprowadzone w nowelizacji rozwiązania powodujące większą swobodę ustalania cen za śmieci przez władze lokalne spowodują większy bałagan, minister odpowiedział, że nie.

- Bałagan fundowaliśmy sobie przez 20 lat wywożąc śmieci do lasów czy do rowów. Teraz racjonalność takich zachowań zniknie. Ta ustawa wiele porządkuje, ale daje również wiele rozwiązań, a nie jedno systemowe - dodał.

Minister zaznaczył także, że ustawa śmieciowa jest "nową wartością". "To nie jest tak, że przyjeżdża jakaś śmieciarka i odbiera od nas śmieci i znika w nieznanym miejscu. Budujemy cały system odbioru i zagospodarowania tych śmieci. Odzyskujemy papier, szkło, metale, plastiki, a środowisko naturalne bardzo na tym zyska".

Przed głosowaniem ws. nowelizacji Marcin Witko (PiS) powiedział, że zmiany są konieczne. "Nie sposób jednak nie zauważyć faktu, że ustawa śmieciowa budzi wielkie kontrowersje w samorządach, ale przede wszystkim budzi niepokój, wielkie niezadowolenie, wręcz oburzenie zwykłych mieszkańców" - ocenił.

Dodał, że z informacji Ministerstwa Środowiska wynika, że blisko 40 proc. Polaków nigdy nie płaciło za wywóz śmieci. Wskazał, że według rządu zmiany spowodują, że za śmieci będą płacić wszyscy bez wyjątku, ale wywóz śmieci będzie tańszy niż obecnie.

"Dlaczego wszędzie tam, gdzie rady gmin podjęły uchwały o wysokości opłat mieszkańcy nie płacą mniej, tylko znacznie więcej, czasem kilkakrotnie więcej?" - pytał poseł. Jego zdaniem Polaków nie stać na płacenie kolejnych drakońskich podatków.

Romuald Ajchler z SLD mówił, że może się zdarzyć tak, iż firma, która wygra przetarg na wywóz śmieci zrezygnuje z umowy np. w wyniku bankructwa. W takim przypadku trzeba będzie rozpisać nowy przetarg, co będzie trwało kilka miesięcy. Według Ajchlera nie wiadomo, kto w tym czasie będzie wywoził śmieci.

Jacek Bogucki z SP mówił o lobbingu, w wyniku którego powstała ustawa śmieciowa i braku programu pilotażowego, który - jego zdaniem - powinien być przeprowadzony przed wejściem w życie zmian.

"W wyniku czyjego nacisku taka ustawa powstała? (...) Kto ma wygrać przetargi?" - pytał poseł.

Dodał, że większość samorządów uchwaliła już stawki za wywóz śmieci, tymczasem po zmianach będą musiały ogłosić przetargi, co oznacza, że cena za wywóz śmieci dopiero wtedy się rozstrzygnie. "To postawiono na głowie" - ocenił poseł.

Wiceminister środowiska Piotr Woźniak poinformował, że z pilotażu zrezygnowano, ponieważ w pięciu miejscach w Polsce mieszkańcy wprowadzili - w drodze referendum - system, który będzie obowiązywał po wejściu w życie zmian. "Wyniki były jak najbardziej pozytywne, co utwierdziło nas w przekonaniu, że ustawa jest dobra" - powiedział Woźniak.

Wyjaśnił, że stawki opłat za wywóz śmieci ustaliły już samorządy, które mają najlepsze rozeznanie co do kosztów systemu. Zaznaczył, że ustalone przez gminy stawki mają w całości pokryć koszty nowego systemu, a samorządy nie będą na wywozie śmieci zarabiać.

Wiceminister wyjaśnił, że ustawa bierze pod uwagę, że firma, która wygra przetarg może zbankrutować. W takim przypadku samorząd będzie miał obowiązek natychmiast zlecić z wolnej ręki wykonywanie tych samych zadań, za te same pieniądze, wybranej przez siebie firmie.

"To tryb oczywiście nadzwyczajny, ale ustawa w pełni również na taką okoliczność chroni system przed jakimkolwiek zaburzeniem" - powiedział Woźniak.

W grudniu 2012 roku do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach przygotowanej przez senatorów, który daje władzom lokalnym więcej swobody w kwestii gospodarowania odpadami.

Nowelizacja przewiduje m.in. inną politykę ustalania opłat za gospodarowanie odpadami. Chodzi o umożliwienie gminom wyboru różnych metod naliczania opłat w poszczególnych częściach gmin, np. na obszarze, który ma wodociągi - według zużycia wody, natomiast na pozostałym - według innej metody.

Zgodnie z obecną ustawą gminy mają możliwość wyboru tylko jednej z czterech metod rozliczania się mieszkańców za odbiór śmieci (stawka zależna od: gospodarstwa domowego, liczby osób zamieszkujących gospodarstwo, powierzchni mieszkalnej, wielkości zużycia wody w danej nieruchomości).

Teraz ustawa trafi do Senatu.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

Więcej na temat ochrony środowiska i racjonalnej gospodarki na www.recykling.pl.

Więcej o zrównoważonym rozwoju, zachowaniach proekologicznych i sposobach dbania o środowisko naturalne na www.ogrodostojazwierzat.pl. Więcej na temat ochrony bioróżnorodności, racjonalnej gospodarki odpadami, nie marnowania wody i zwiększania efektywności energetycznej na stronie Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego 2011-2014, dofinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3 4 5

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12