zapisz30akcja

 

Przy Bałtyckim Okrągłym StolePlanowanie  przestrzenne  obszarów  morskich to temat przewodni konferencji III  Bałtycki  Okrągły  Stół,  która  odbyła  się  18  listopada 2014 r. w Warszawie.  Cykliczne  spotkania Bałtyckiego Okrągłego Stołu służą wymianie informacji   oraz   dyskusji   pomiędzy   wszystkimi   stronami zainteresowanymi zrównoważonym rozwojem Morza Bałtyckiego.   W  debacie wzięła udział podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Dorota Pyć.

Wiceminister  podkreśliła  znaczenie  planów zagospodarowania przestrzennego  polskich  obszarów morskich.  - Prace przy opracowaniu planów  pozwolą na zebranie  wiedzy  na  temat wykorzystania  morza  oraz zasobów morskich polskiej strefy Bałtyku. Planowanie  to proces złożony i długotrwały, wymagający przeprowadzenia  badań  środowiskowych, transgranicznej oceny oddziaływania na   środowisko  oraz  uzgodnień  społecznych.  Prace  nad opracowaniem projektu planu będą trwały około 6 lat – mówiła D. Pyć.

Trzeci Bałtycki Okrągły Stół

Podczas spotkania omówiono dotychczasowe doświadczenia w zakresie  planowania przestrzennego  obszarów  morskich   oraz  dyskutowano  na  temat kierunków  przyszłych  działań  w  związku  z  nową dyrektywą  unijną ustanawiającą ramy planowania przestrzennego obszarów morskich w Unii Europejskiej.

Wiceminister  podkreśliła  aktywny  udział  Ministerstwa  Infrastruktury  i Rozwoju   w  procesie  budowy  infrastruktury  informacji  przestrzennej  w administracji  morskiej.  -  Budowany  system  zapewni  m. in. harmonizację zbiorów  danych przestrzennych między poszczególnymi organami administracji morskiej, optymalizację dostępu do zbiorów oraz usług danych przestrzennych dla  podmiotów  zewnętrznych,  bezpieczeństwo  gromadzonych zbiorów danych, najwyższą  jakość  udostępnianych  zbiorów  i  usług  danych, minimalizację kosztów budowy i utrzymania tej infrastruktury – dodała podsekretarz stanu.

W konferencji, współorganizowanej przez Główny Inspektor Ochrony Środowiska wraz z Fundacją WWF Polska, wzięli udział eksperci, reprezentujący administrację rządową, samorządową oraz różne grupy interesariuszy Morza Bałtyckiego.

źródło: www.mir.gov.pl

Fundację Nasza Ziemia reprezentuje Małgorzata Izdebska

 

Archiwum aktualności

2024 1 2 3

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12