zapisz30akcja

 

 

Śmieci poniżej 10 zł

Wbrew ostrzeżeniom KIG miasta nie decydują się na drastyczne podwyżki opłat za śmieci. Mieszkańcy Tarnowa za wywóz odpadów segregowanych zapłacą niespełna 10 zł. Opłaty w innych miastach wyniosą miesięcznie od 9,50 za osobę do 44 zł za gospodarstwo.

Wśród miast, które już zdecydowały o nowych stawkach opłat za śmieci jest Elbląg. Zgodnie z uchwałą rady miejskiej cena dla wszystkich mieszkańców będzie jednakowa – 10,50 zł od osoby za odpady segregowane i 14,50 za zmieszane.

Według wiceprezydenta Elbląga Tomasza Lewandowskiego kwoty te mogą ulec drobnym korektom po zakończeniu przetargów na firmy zajmujące się odbiorem śmieci.

Mieszkańcy Tarnowa za wywóz odpadów od lipca przyszłego roku zapłacą 9,9 zł od osoby za śmieci segregowane. W przypadku, gdy nie będą zbierane w taki sposób, opłata będzie wyższa o 50 proc.

Radni zdecydowali bowiem, że nowa opłata będzie naliczana według liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Za takim rozwiązaniem opowiedziały się głównie spółdzielnie mieszkaniowe oraz ankietowani mieszkańcy domów jednorodzinnych.

Według wyliczeń władz miasta w przypadku gospodarstw domowych, które liczą od jednej do czterech osób po wprowadzeniu nowej stawki będą płacić mniej. Natomiast w przypadku spółdzielni mieszkaniowych będzie nieznacznie drożej – o ok. 2 zł miesięcznie.

Pod koniec października eksperci Krajowej Izby Gospodarczej ostrzegali, że ustawa śmieciowa spowoduje wzrost kosztu odbioru śmieci od mieszkańców od 100 do 200 proc. Według szacunków organizacji średnia opłata za wywóz śmieci na osobę nie powinna być niższa niż 15 zł miesięcznie. Tylko taka cena, zdaniem KIG, zapewnia pewną efektywność działania systemu.

W Świdniku (Lubelskie) każdy mieszkaniec zapłaci 11 zł za wywóz odpadów segregowanych i 14 zł, gdy takiej segregacji nie będzie. Do tej pory mieszkańcy domków jednorodzinnych płacili 33,5 zł za kubeł 120 litrowy. W budynkach wielorodzinnych opłata za osobę wynosiła 7 zł miesięcznie.

Dla porównania w znacznie większych Kielcach będzie taniej niż w Świdniku. Na początku grudnia radni jednogłośnie uchwalili stawkę 9,5 zł od osoby za śmieci posegregowane i 12 za niesegregowane.

Podobne stawki jak w Kielcach zaproponowały swoim mieszkańcom władze Olsztyna. Uchwałą rady miasta dla śmieci niesegregowanych mają one wynieść 9,8 zł miesięcznie za śmieci segregowane i 14,41 zł za niesegregowane.

Z kolei łodzianie od przyszłego roku zapłacą 12,69 zł za odpady posegregowane i 16,50 zł za nieposegregowane. Wiceprezydent miasta Radosław Stępień przyznał, że proponowane pierwotnie stawki 18 zł i 36 zł zapewniały Łodzi „bezpieczeństwo budżetowe”. Dodał jednak, że uchwalone przez radnych stawki to „kompromis między ochroną tego budżetu, a ochroną budżetów domowych”.

W Lublinie opłata za wywóz i zagospodarowanie odpadów będzie liczona od gospodarstwa - tak zdecydowali w czwartek radni. Uchwała przewiduje dwie stawki - 32 zł miesięcznie za śmieci segregowane i 44 zł za niesegregowane.

Z kolei w Toruniu, gdzie radni jeszcze nie podjęli decyzji w sprawie opłat władze zaproponowały, aby podstawowa, miesięczna opłata za wywóz śmieci wynosiła 12,75 zł od osoby, w przypadku odpadów segregowanych. Jeżeli ta zbiórka będzie prowadzona w sposób nieselektywny, opłata ma wzrosnąć o 100 proc. i wynieść 25,50 zł od osoby.

Prezydent Michał Zaleski chce, aby opłaty za śmieci w Toruniu były obliczane na podstawie liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. Jego zdaniem ilość odpadów powstających na terenie nieruchomości jest bezpośrednio zależna od liczby ich wytwórców, czyli osób tam zamieszkujących, a przyjęcie takiego sposobu ustalenia opłaty jest zgodne z przyjętą w ochronie środowiska doktryną „zanieczyszczający płaci”.

W jego ocenie dla finansowania całego systemu kluczowe będzie, aby mieszkańcy rzetelnie poinformowali o liczbie osób zamieszkujących poszczególne lokale.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rady gmin powinny do 31 grudnia 2012 r. podjąć uchwały w sprawie wyboru metody naliczania opłaty, w sprawie deklaracji o jej wysokości oraz określenia terminu i częstotliwości jej uiszczania.

W środę, 19 grudnia, wiceminister administracji i cyfryzacji Magdalena Młochowska poinformowała jednak, że wojewodowie nie będą w styczniu 2013 r. występować w trybie nadzorczym wobec gmin, które nie podejmą w tym terminie wymienionych uchwał.

Źródło: PAP - Serwis Samorządowy

Więcej na temat ochrony środowiska i racjonalnej gospodarki na www.recykling.pl.

Fundacja Nasza Ziemia zaprasza od stycznia do maja 2013 roku na cykl bezpłatnych szkoleń dla samorządowców i firm odbierających odpady komunalne, z zakresu nowego systemu prawnego w gospodarce odpadami komunalnymi. Szkolenia są częścią projektu edukacyjno – informacyjnego pod nazwą „Segreguj odpady – to się opłaca”, realizowanego przez Rekopol Organizację Odzysku S.A. i dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Aby otrzymać więcej informacji o szkoleniach proszę kontaktować się z partnerem szkoleń: Fundacją Nasza Ziemia - tel. 22 622 51 58 oraz na adres: weronika.kucinska@naszaziemia.pl, zgłoszenia proszę wysyłać na adres: szkolenia@naszaziemia.pl.

 

Archiwum aktualności

2024 1 2 3

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12