zapisz30akcja

Stopień wodny we Włocławku będzie remontowany

W środę we Włocławku podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa powodziowego Stopnia Wodnego Włocławek”. Stronami umowy jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. W uroczystości wziął udział Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w MŚ.

Planowane prace remontowe przyczynią się między innymi do podniesienia walorów ekologicznych tamy. Przebudujemy m.in. przepławkę dla ryb, gdyż dotychczas istniejąca nie spełnia swego zadania, z uwagi na znacznie niższy obecnie poziom rzeki poniżej zapory, niż był w okresie, gdy tamę projektowano – powiedział Stanisław Gawłowski. Ponadto modernizacja zwiększy zdolności retencyjne zbiornika włocławskiego. Poprawi tym samym bezpieczeństwo powodziowe mieszkańców terenów położonych nad Wisłą poniżej Włocławka – podkreślił minister Gawłowski.

Koszt remontu to 161.019.753 zł, z czego 90.000.000 zł będzie pochodzić z funduszy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa III – Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, działanie 3.1 – Retencjonowanie wody. Pozostałe środki będą pochodzić z budżetu państwa. Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest RZGW w Warszawie.

Projekt obejmuje przebudowę i remont obiektów istniejącego od ponad 40 lat Stopnia Wodnego Włocławek. Główne zadania do wykonania w ramach projektu:

Efektem przeprowadzonych prac będzie poprawa stanu technicznego obiektów Stopnia Wodnego Włocławek i poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla kilkunastu tysięcy mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych. Polepszony zostanie stan techniczny zapory czołowej, zapory bocznej Borowiczki i wałów wstecznych Słupianki i Rosicy. Dzięki przebudowie przepławki dla ryb zmniejszony zostanie efekt bariery istniejącego stopnia wodnego dla migracji ryb, będących celem ochrony obszarów Natura 2000 położonych poniżej i powyżej stopnia.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Więcej na temat programu "Wiślana szkoła" oraz problematyki wodno-rzecznej, a w szczególności rzeki Wisły na www.wislanaszkola.pl.

 

Archiwum aktualności

2024 1 2 3

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12