zapisz30akcja

W dniu dzisiejszym z okazji Światowego Dnia Rybołóstwa opublikowano wyniki sondażu przeprowadzonego w Wielkiej Brytanii na temat wpływu przełowienia na stan zasobów morskich. Ankieta badała jaka jest świadomość Brytyjczyków na ten temat. Z przeprowadzonych badań wynika, że 90% obywateli Wysp Brytyjskich jest świadoma negatywnego wpływu przełowienia na zdrowie mórz i oceanów oraz uważa, że rząd brytyjski powinien temu zjawisku zapobiegać. 80% badanych twierdzi, iż ministerstwa i departamenty rybołówstwa państw członkowskich Unii europejskiej powinny ustanowić sobie za cel minimalizację ryzyka załamania się zasobów ryb, w celu zapewnienia ekonomicznych i socjalnych korzyści dla społeczności zależnych od rybolówstwa.

Zgodnie z informacjami przedstawianymi przez Komisję Europejską ponad 70 procent zbadanych europejskich stad ryb jest przełowiona, z czego ok. 20 procent utrzymuje się poniżej biologicznie bezpiecznego poziomu. Dla 14 procent z nich, jest niezbędne wprowadzenie zakazu połowów, by miały szansę się odbudować.

 

Archiwum aktualności

2024 1 2 3

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12