zapisz30akcja

 

Światowy Dzień Wody, Dzień Ochrony Morza Bałtyckiego

Dziś, tj. 22 marca obchodzimy 2 ważne daty: Światowy Dzień Wody oraz Międzynarodowy Dzień Ochrony Bałtyku. Z tej okazji garść informacji!

Światowy Dzień Wody (ang. World Water Day)) został ustanowiony rezolucją z 22 grudnia 1992 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w ramach Agendy 21, w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro (Brazylia). Powodem był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.

Także 22 marca w krajach położonych nad Morzem Bałtyckim jest obchodzony Dzień Ochrony Bałtyku. Został ustanowiony przez Komisję Helsińską w 1997 roku jako element Światowego Dnia Wody, także obchodzonego 22 marca.

Dzisiejszy dzień jest okazją, aby przypomnieć mieszkańcom Ziemi, że można zapobiegać problemom związanym z niedostatkiem wody, jej zanieczyszczeniem oraz problemom związanym z bioróżnorodnością mórz i oceanów. Chcielibyśmy przy tej okazji wspomnieć o problemie zanieczyszczenia Bałtyku oraz przełowienia zasobów rybnych w morzach i oceanach.

Bałtyk – morze śródziemne Europy północnej. Powstało ok. 10-12 tysięcy lat temu. Ze względu na cieśniny, ma bardzo słabą wymianę wody z Morzem Północnym i Atlantykiem – potrzeba na to około 30 lat. Musi więc minąć czas życia jednego pokolenia, aby wpuszczone do Bałtyku zanieczyszczenia z niego „wypłynęły”.

A na brzegach tego morza leży dziewięć państw, wpływa do niego ponad 20 większych rzek, z których prawie połowa płynie w Polsce. Do Bałtyku trafiają ścieki komunalne, zanieczyszczenia przemysłowe, nawozy chemiczne, pestycydy i herbicydy, detergenty, skażenia wynikłe z zaśmiecenia z powierzchni 1.700.000 km2, zamieszkałej przez około 80 milionów osób!

Przełowienie jest to nadmierna, niekontrolowana eksploatacja łowisk sprowadzająca populacje poławianych gatunków poniżej poziomu bezpiecznego dla ich odtworzenia.

W dzisiejszych czasach zasoby mórz i oceanów są zagrożone z powodu nadmiernej ich eksploatacji przez człowieka. Naukowcy obserwują zjawisko tzw. przełowienia - ryb łowi się tak dużo, że niemożliwa jest odbudowa ich populacji. Ponadto wiele gatunków ryb zagrożonych jest wyginięciem. Również stosowane przez przedsiębiorstwa rybackie techniki połowowe budzą niepokój. Niejednokrotnie podczas połowów ryb w wyniku tzw. przyłowu śmierć ponoszą ssaki morskie takie jak foki lub delfiny.

Wbrew powszechnej opinii, na stan zasobów mórz i oceanów ma wpływ każdy z nas. Przykładowo podczas zakupów możemy wybierać tylko produkty pochodzące z niezagrożonych populacji oraz takie przetwory ryb, przy łowieniu których nie ucierpiały morskie ssaki. Do tego niezbędna jest jednak świadomosć istniejącego problemu.

Potrzeba ochrony bioróżnorodnosci mórz i oceanów jest ogromna, a sam temat wymaga nagłaśniania i szeroko zakrojonej edukacji społeczeństwa.

 

Archiwum aktualności

2024 1 2 3 4

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12