zapisz30akcja

 

Szczyt klimatyczny w Cancun z perspektywy Unii

Już w przyszłym tygodniu politycy z całego świata spotkają się w meksykańskim Cancun by wynegocjować rozwiązania, które pozwolą na obniżenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Jeśli nie uda się ich obniżyć, to - według raportów przedstawionych przez ONZ - temperatura na Ziemi podniesie się o dwa stopnie Celsjusza, a to będzie miało katastrofalne skutki.
 
A co zabiega Parlament Europejski?
 
Komisja Środowiska PE popiera propozycję ONZ, by emisje CO2 zmniejszyć o 20 proc. w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Deputowani mówią nawet o ambitniejszym celu - zmniejszeniu emisji o 30 proc.
Grupa deputowanych będzie w Cancun zabiegała o przyjęcie kompromisowego stanowiska. A sprawa negocjacji klimatycznych to także przedmiot środowej debaty (24 listopada).
 
Po co to porozumienie?
 
W 2012 r. przestanie obowiązywać Protokół z Kioto, który dziś określa zasady walki z globalnym ociepleniem. Dlatego potrzebne jest nowe międzynarodowe porozumienie. I w tym celu zorganizowano szczyt w Cancun.
Jednak znalezienie kompromisu pomiędzy krajami bogatszymi i rozwijającymi się nie jest proste. Nie chcą one płacić za zanieczyszczenia, które do atmosfery emitują rozwinięte gospodarki. Boją się też, że ograniczenia mogą zahamować ich rozwój gospodarczy. Taki niepokój okazują m.in. Chiny.
 
Po co ta skomplikowana terminologia?
 
W dokumentach jest mowa COP16/CMP6. Co te skróty oznaczają? To szesnasta konferencja z udziałem stron. Strony to wszystkie te państwa, które podpisały i ratyfikowały Protokół z Kioto. A to 184 kraje. Większość rządów jest też członkami Ramowej Konwencji w Sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC).
 
Jak konferencja w Cancun ma się do zeszłorocznych negocjacji w Kopenhadze?
 
Na szczycie klimatycznym w Kopenhadze było wiele sprzeczności i różnic zdań, organizatorzy liczą, że uda się je rozwiązać w Cancun.
 
 
Źródło: Parlament Europejski
 

Archiwum aktualności

2024 1 2 3

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12