zapisz30akcja

 

Nowy system w gospodarce odpadami komunalnymi – szkolenie wciąż potrzebne

Sytuacja na rynku odpadów komunalnych jest dynamiczna i cały czas rozwija się - wciąż pojawiają się nowe wątki związane z wdrożeniem nowego systemu gospodarki odpadami w gminach.

W dniu 12 grudnia 2012 r. została podjęta uchwała Senatu dotycząca wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Projektowane zmiany dotyczą między innymi przedłużenia o kolejny miesiąc dla gmin terminu na podjęcie uchwały dotyczących:

- sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowaniu,

- ustalenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi terminu i częstotliwości ich uiszczania,

- kosztów i sposobów obciążenia wyposażenia nieruchomości w pojemniki.

Podkreślić należy, że nowy system prawny dotyczący gospodarki odpadami komunalnymi tworzony jest nie przez jedną tylko ustawę, ale przez trzy nowe ustawy:

Dwie ostatnie ustawy uzupełniają cały system między innymi o nowe źródła finansowania dla gmin.

Rozwianie wszelkich wątpliwości wokół nowego systemu jest celem bezpłatnych szkoleń organizowanych przez REKOPOL Organizację Odzysku S.A.

Szkolenia pn. ,,Nowy System Prawny w Gospodarce Odpadami Komunalnymi” rozpoczną się w styczniu i potrwają do kwietnia 2013r.

Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się:

Zapraszamy na wyjątkowe szkolenie, które będzie miało przystępną formę warsztatów i pomoże rozwiązać problemy i wątpliwości związane z nowym systemem prawnym w gospodarce odpadami komunalnymi.

W szczególności zapraszamy przedstawicieli samorządów lokalnych, prezydentów, burmistrzów, wójtów, pracowników merytorycznych urzędów, przedstawiciel firm zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi.

Nie jest jeszcze za późno, aby dowiedzieć się jak zorganizować i wprowadzić efektywny, nowy system gospodarki odpadami komunalnymi!

Realizatorem projektu jest Fundacja Nasza Ziemia.

Formularze zgłoszeniowe oraz szczegółowe informacje na temat szkoleń znajdują się na stronie: http://www.recykling.pl/recykling/index/page/Szkolenia.

Kontakt: Weronika Kucińska, tel. 22 622 51 58; + 48 514 310 546; weronika.kucinska@naszaziemia.pl 

Zgłoszenia: szkolenia@naszaziemia.pl 


 

 

Archiwum aktualności

2024 1 2 3

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12