zapisz30akcja

 

 

Trwa projekt audytowy „Czysta Gmina”

Do udziału zapraszamy gminy, związki, gmin, organizacje pozarządowe i przedsiębiorców z branży komunalnej.

Fundacja Nasza Ziemia widząc potrzebę wsparcia i promocji gmin, operatorów komunalnych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw, które działają zgodnie z prawem i z wzorcowym zaangażowaniem całej społeczności lokalnej wdrażają nowe systemy gospodarki odpadami stworzyła projekt audytowy Czysta Gmina.

Celem projektu audytowego jest w pomoc samorządom gminnym w wypracowaniu dobrych rozwiązań w procesie wdrażania nowego systemu gospodarki odpadami, monitoring jego  zaawansowania i wskazanie elementów, wymagających szczególnego wsparcia. Celem długofalowym projektu jest wypracowanie wzorca postępowania i katalogu dobrych praktyk w skomplikowanym procesie zmiany systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla gmin w całej Polsce.

Efekty

Efektem pomyślnej weryfikacji działań podejmowanych przez uczestników audytu jest nadanie statusu Czystej Gminy, Operatora Czystej Gminy i Przyjaciela Czystej Gminy – tym jego uczestnikom, którzy spełniają warunki określone w formularzu audytu – liście kontrolnej oceny zgodnie z jej kryteriami. Status Czystej Gminy, Operatora Czystej Gminy i Przyjaciela Czystej Gminy, otrzymają Uczestnicy, którzy zgodnie z ustalonymi kryteriami poddadzą się dobrowolnie ocenie przeprowadzonej przez audytorów, a ocena zakończona zostanie wynikiem pozytywnym.

Zasięg projektu

Mając na uwadze potrzebę dokumentowania stanu wdrażania na terenie kraju nowych systemów gospodarki odpadami - projekt prowadzony będzie w całej Polsce.

Korzyści dla uczestników

Uczestnicy, które uzyskają status Czystej Gminy, Operatora Czystej Gminy bądź Przyjaciela Czystej Gminy, zostaną umieszczeni na stronie www.recykling.pl i będą promowani we wszystkich formach działalności FNZ oraz partnerów projektu - (strona internetowa, seminaria i szkolenia).

Co należy zrobić, aby wziąć udział w projekcie?

Na początek wystarczy w terminie do 30 września złożyć stosowny formularz Zgłoszenia.

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszenia rtf.

Formularz zgłoszenia doc.

Więcej informacji www.recykling.pl oraz www.recykling.pl/recykling/index/page/Projektaudytowy

 

Archiwum aktualności

2024 1 2 3

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12