zapisz30akcja

Wojewoda poczeka na śmieci

Wygląda na to, że MAC daje gminom dodatkowy miesiąc na przyjęcie uchwał w sprawie wyboru metody naliczania opłaty śmieciowej oraz stawek tej opłaty.

Wiceminister administracji i cyfryzacji Magdalena Młochowskia zapowiedziała na środowym posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, że wojewodowie nie będą w styczniu 2013 r. występować w trybie nadzorczym wobec gmin, które nie podejmą w terminie uchwał w sprawie opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Oświadczenie Młochowskiej ma związek z toczącymi się pracami nad senackim projektem nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Przygotowany kilka dni temu dokument umożliwia gminom wybór różnych metod ustalania opłat dla poszczególnych części obszaru gmin (np. części wyposażonej w wodociągi – według zużycia wody, natomiast co do pozostałego obszaru według innej metody). Obecne przepisy pozwalają na wybór jednolitej metody na całym obszarze gminy.

Część samorządów, w tym m.in. Koszalin już wcześniej zawiesiło prace nad uchwałami w sprawie opłat czekając na nowe, korzystniejsze, uregulowania w tym zakresie.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rady gmin powinny do 31 grudnia 2012 r. podjąć uchwały w sprawie wyboru metody naliczania opłaty, w sprawie deklaracji o jej wysokości oraz określenia terminu i częstotliwości jej uiszczania.

Jeżeli tego nie zrobią, zgodnie z przepisami, wojewoda powinien wezwać do podjęcia uchwał, wyznaczając termin na ich podjęcie. Po bezskutecznym upływie tego terminu wojewoda powinien wydać w tej sprawie zarządzenie zastępcze. Przyjęte w tym trybie zarządzenie wywołuje skutki prawne, takie jak akt prawa miejscowego.

Źródło: PAP - Serwis Samorządowy

Więcej na temat ochrony środowiska i racjonalnej gospodarki na www.recykling.pl.

Fundacja Nasza Ziemia zaprasza od stycznia do maja 2013 roku na cykl bezpłatnych szkoleń dla samorządowców i firm odbierających odpady komunalne, z zakresu nowego systemu prawnego w gospodarce odpadami komunalnymi. Szkolenia są częścią projektu edukacyjno – informacyjnego pod nazwą „Segreguj odpady – to się opłaca”, realizowanego przez Rekopol Organizację Odzysku S.A. i dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Aby otrzymać więcej informacji o szkoleniach proszę kontaktować się z partnerem szkoleń: Fundacją Nasza Ziemia - tel. 22 622 51 58 oraz na adres: weronika.kucinska@naszaziemia.pl, zgłoszenia proszę wysyłać na adres: szkolenia@naszaziemia.pl.

 

Archiwum aktualności

2024 1 2 3

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12