facebook

Zaproszenie do składania ofert

w trybie zapytania o cenę

sygnatura zamówienia: KRZ/2013/outdoor_druk

 

Fundacja Nasza Ziemia z siedzibą w Warszawie, ul. Brzozowa 12 m.5, adres korespondencyjny ul. Hoża 3 m.5, 00-528 Warszawa, NIP 525-19-68-693, REGON 010953867, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000137164 zaprasza do składania oferty na druk i dostarczenie do magazynu firmy reklamy zewnętrznej 1200 sztuk plakatów wielkoformatowych typu citylight zgodnie z dołączoną Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Termin składania ofert upływa 8 lutego 2013 roku o godzinie 12:00.

Oferty należy nadsyłać:

a) listownie na adres: Fundacja Nasza Ziemia, ul. Hoża 3 m.5, 00-528 Warszawa

b) faksem pod numer: 22 622 98 68

c) pocztą elektroniczną na adres: fundacja@naszaziemia.pl

z dopiskiem „Outdoor druk”. Decyduje moment wpłynięcia oferty do biura Fundacji Nasza Ziemia.

 

Wybór wykonawcy dokonany zostanie w biurze Fundacji Nasza Ziemia 8 lutego 2013 roku o godz. 14:00. Spośród otrzymanych ofert spełniających warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i niniejszym zaproszeniu, zostanie wyłoniony wykonawca w oparciu o kryterium ceny (100% wagi).

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona jest w biurze Fundacji Nasza Ziemia: ul. Hoża 3 m.5 oraz na stronie www.naszaziemia.pl

Zamówienie realizowane jest w ramach Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego, edycja 2011-2014, dofinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

sygnatura zamówienia: KRZ/2013/outdoor_druk

 

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wydrukowanie 1200 plakatów typu citylight wg poniższych wytycznych i dostarczenie ich do magazynu firmy reklamy zewnętrznej, wg danych poniżej.

I. Wytyczne do druku plakatów

 1. Nakład: 1200 sztuk

 2. Format: 1,20m x 1,80m (citylight, pion).

 3. papier 170g, dwustronnie biały, papier jednokrotnie powlekany dwustronnie

 1. kolory: 4+3, tj. 4 kolory z przodu, 3 kolory z tyłu, przystosowany do umieszczania w nośnikach typu backlight

 2. oferent w ofercie musi podać dane techniczne dla pliku, z którego będzie drukowany plakat (rozdzielczość, format, skalowanie)

II Dane do przesyłki plakatów

plakaty zostaną dostarczony w następujący sposób:

 1. skonfekcjonowane, tzn. spakowane po 30-50 szt. w paczce.

 2. adres przesyłki: ZBW Elektronika, ul. Serwituty 42, 02-233 Warszawa

 3. termin dostawy do ZBW Elektronika: 15 lutego 2013 roku

 4. przesyłka będzie opisana wg następujących wytycznych:

III. Terminy i harmonogram prac

 1. Druk plakatów nastąpi po akceptacji do druku: na podstawie cromalinu podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela Fundacji Nasza Ziemi.

 2. Całość prac zostanie wykonana do 15 lutego 2013 roku.

IV. Płatność

 1. Płatność za wykonana usługę zostanie dokonana w całości, jednorazowo, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oryginału faktury.

 2. Oryginał faktury opatrzony będzie podpisem wystawcy faktury.

 

Zlecenie realizowane jest w ramach Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego 2011-2014, dofinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Warszawa, 29 stycznia 2013 roku

 

Sławomir Brzózek

Prezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia

 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3 4 5

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12