Stoimy dziś przed ogromnym wyzwaniem związanym ze zmianami klimatu i zanieczyszczeniem planety. Czas, by działać, jest już teraz.

Dlatego Fundacja Nasza Ziemia i Procter & Gamble stworzyły we współpracy z ekspertami kompleksowy program edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych, którego celem jest szerzenie wśród dzieci proekologicznych nawyków w codziennym życiu. Zapraszamy nauczycieli i rodziców do pobrania bezpłatnych materiałów edukacyjnych!