Formularz rejestracji 29 akcja

"Podwodne Sprzątanie Wisły"

Happening

Marzec można nazwać miesiącem wody…
22 marca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Wody, dodatkowo kraje nadbałtyckie tego samego dnia obchodzą Dzień Ochrony Bałtyku. Z tej okazji Fundacja Nasza Ziemia oraz Fundacja ”Sprzątanie Świata – Polska”, z pomocą wykwalifikowanych nurków z firmy BlueTrail i ActiveHoliday.pl, w środę 18 marca w samym centrum Warszawy zainaugurowała wiosenne porządki - tym razem nie brzegów, ale dna Wisły!
Ze względu na wiosenne roztopy woda w Wiśle podnosi się nawet o kilka metrów. Rozlewając się na duże obszary zbiera więcej śmieci, dlatego podczas happeningu chcemy uświadomić ludziom, że wszystko co wrzucili do rzeki bądź pozostawili na jej brzegu, trafi do Bałtyku.

Do sprzątania zachęcamy Polaków już od 15 lat podczas akcji Sprzątania Świata we wrześniu. Dodatkowo od trzech lat w sierpniu organizujemy Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku.

Każdy może dbać o Bałtyk nie zaśmiecając go oraz przekazując 1proc. podatku Fundacji ”Sprzątanie Świata – Polska”.

Pożegnajmy królową zimę, posprzątajmy królową Wisłę!

Dzień Ochrony Bałtyku został ustanowiony w 1996 roku przez Komisję Helsińską (w skrócie HELCOM). W tym też dniu odbywa się międzynarodowe forum dotyczące ochrony morza Bałtyckiego. Projekt ten służy wymianie wiedzy i doświadczenia mającego na celu wzmocnienie współpracy oraz związku między krajami nadbałtyckimi.
Światowy Dzień Wody został ustanowiony rezolucją z 22 grudnia 1992 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w ramach Agendy 21, w czasie konferencji w Rio de Janeiro. Obchody Światowego Dnia Wody ustalono na dzień 22 marca. Ideą obchodów jest uświadomienie państwom członkowskim wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną.
 

Zapraszamy do galerii zdjęć z happeningu!