Formularz rejestracji 29 akcja

Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku

- 15.08.2009, Gdańsk, molo w Brzeźnie

W sobotę, 15.08.2009 roku o godzinie 11.00 na molo w Brzeźnie odbyła się konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli Urzędu Miasta Gdańska, Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, pana Andrzeja Królikowskiego, zorganizowana przez Fundację Nasza Ziemia w ramach akcji Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku.
Podczas konferencji prezes Fundacji Nasza Ziemia i Fundacji „Sprzątanie świata - Polska”– Mira Stanisławska-Meysztowicz opowiedziała o wrażliwości bałtyckiego ekosystemu oraz wskazała proste sposoby, z pomocą których możemy chronić nasze morze każdego dnia. Radosław Gawlik – prezes Stowarzyszenia Ekologicznego EkoUnia z Wrocławia przybliżył cele i ideę programu „Bałtyk jest w Polsce. Bałtyk jest w Europie”, który obie organizacje wspólnie realizują. Profesor Krzysztof Skóra (Stacja Morska IO UG w Helu) opowiedział o niezwykłym ssaku bałtyckim – morświnie.Po konferencji prasowej z pomocą nurków oczyszczono fragment dna morskiego oraz plażę od Brzeźna w kierunku Jelitkowa. W działania zaangażowany był statek Zodiak, należący do Urzędu Morskiego w Gdyni. Grupa LOTOS S.A przeprowadziła konkursy ekologiczne i nagrodziła plażowiczów. Urząd Miasta Gdańska ufundował czapeczki promujące akcję. Na plaży również można było podziwiać sprzęt do ratownictwa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Gdańsku. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zadbał o odbiór zebranych śmieci oraz o techniczną oprawę wydarzenia. Organizatorem wydarzenia w Gdańsku był Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Akcja Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku ma na celu uwrażliwienie mieszkańców krajów nadbałtyckich na to, jak ich codzienne działania wpływają na stan morza.  Objęta jest honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Patronat honorowy objęli także Minister Środowiska, Minister Edukacji Narodowej, Ambasador Australii, Ambasador Nowej Zelandii, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, Marszałek Województwa Pomorskiego, Wojewoda Pomorski oraz prezydenci Gdańska, Gdyni, Sopotu.    

Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku to kampania informacyjna skierowana do wszystkich Polaków, również tych mieszkających w głębi kraju – ich działania też mają ogromny wpływ na stan wody w morzu („odkręcając kran codziennie łączymy się z Bałtykiem!”). Stąd też naszej akcji przyświeca hasło: „Nasze morze będzie tak czyste, jak czysta będzie najmniejsza rzeka czy strumyk w kraju”.

Zanieczyszczenie Bałtyku to, oprócz zaśmieconych plaż, również niewidoczne gołym okiem biogeny. Te składniki odżywcze (głównie azot i fosfor) powodują przeżyźnienie (eutrofizację) wody, czego skutkiem jest zaburzenie równowagi ekosystemu - nadmierny rozkwit drobnoustrojów zużywających duże ilości tlenu, a w rezultacie powstanie obszarów beztlenowych, co oznacza śmierć pozostałych mieszkańców morza. Już około 10 procent powierzchni dna to pustynie morskie (obszary bez życia), a w ciągu 25-30 lat może dojść do całkowitego zniszczenia życia w Bałtyku. Źródłem biogenów w morzu są m.in. środki do prania i czyszczenia - dlatego nie używajmy ich w nadmiarze i stosujmy się do wskazówek producentów. Bogatym źródłem biogenów są także nawozy rolnicze. Wniosek: nie należy przenawozić naszych pól.


W ramach Międzynarodowego Sprzątania Bałtyku do wszystkich urzędów gmin nadmorskich i organizacji ekologicznych został wysłany plakat promujący akcję w wersji polskiej. Druk plakatu sfinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   w Szczecinie. Anglojęzyczna wersja plakatu została wysłana do organizacji zrzeszonych wokół Coalition Clean Baltic oraz Blue Flag oraz innych organizacji pozarządowych z Litwy, Łotwy, Estonii, Rosji, Finlandii, Szwecji, Niemiec, Danii oraz Ukrainy.

Druk wersji angielskiej plakatu został dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Dziękujemy!