Formularz rejestracji 29 akcja

Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku - Szczecin 13.08.2009

W czwartek, 13.08.2009 roku o godzinie 11.00 przy statku Ładoga na Wałach Chrobrego w Szczecinie odbyła się konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli Urzędu Miasta Szczecina oraz dyrektora WFOŚiGW w Szczecinie, pana Jacka Chrzanowskiego, zorganizowana przez Fundację Nasza Ziemia w ramach akcji Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku.

Uczestnicy konferencji wlali symboliczny kubek czystej wody do Odry. Poprzez ten obrazowy gest Fundacja chce uświadomić wszystkim, że nasze morze będzie tak czyste, jak czyste będą rzeki w głęgi kraju.

Podczas konferencji prezes Fundacji Nasza Ziemia i Fundacji „Sprzątanie świata - Polska”– Mira Stanisławska-Meysztowicz opowiedziała o wrażliwości bałtyckiego ekosystemu oraz wskazała proste sposoby, w jakie możemy chronić nasze morze każdego dnia. Radosław Gawlik – prezes Stowarzyszenia ekologicznego EkoUnia z Wrocławia przybliżył cele i ideę programu „Bałtyk jest w Polsce. Bałtyk jest w Europie”, który obie organizacje wspólnie realizują. Artur Furdyna z Towarzystwa Przyjaciół Rzeki Iny i Gowienicy opowiedział o znaczeniu czystości rzek dla kondycji Bałtyku.  

Akcja Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku, do którego zaprosiliśmy wszystkie kraje nadbałtyckie, ma na celu uwrażliwienie ich mieszkańców na to, jak ich codzienne działania wpływają na stan morza. Objęta jest honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Patronat honorowy objęli także Minister Środowiska, Minister Edukacji Narodowej, Ambasador Australii, Ambasador Nowej Zelandii, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Wojewoda Zachodniopomorski, oraz prezydent Szczecina.    

Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku to kampania informacyjna skierowana do wszystkich Polaków, również tych mieszkających w głębi kraju – ich działania też mają ogromny wpływ na stan wody w morzu („odkręcając kran codziennie łączymy się z Bałtykiem!”). Stąd też naszej akcji przyświeca hasło: „Nasze morze będzie tak czyste, jak czysta będzie najmniejsza rzeka czy strumyk w kraju”.

Zanieczyszczenie Bałtyku to, oprócz zaśmieconych plaż, również niewidoczne gołym okiem biogeny. Te składniki odżywcze (głównie azot i fosfor) powodują przeżyźnienie (eutrofizację) wody, czego skutkiem jest zaburzenie równowagi ekosystemu - nadmierny rozkwit drobnoustrojów zużywających duże ilości tlenu, a w rezultacie powstanie obszarów beztlenowych, co oznacza śmierć pozostałych mieszkańców morza. Już około 10 procent powierzchni dna to pustynie morskie (obszary bez życia), a w ciągu 25-30 lat może dojść do całkowitego zniszczenia życia w Bałtyku. Źródłem biogenów w morzu są m.in. środki do prania i czyszczenia - dlatego nie używajmy ich w nadmiarze i stosujmy się do wskazówek producentów. Bogatym źródłem biogenów są także nawozy rolnicze. Wniosek: nie należy przenawozić naszych pól.

W ramach Międzynarodowego Sprzątania Bałtyku do wszystkich urzędów gmin nadmorskich i organizacji ekologicznych zostały wysłane plakaty promujące akcję w wersji polskiej. Druk plakatu sfinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska     i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Anglojęzyczna wersja plakatu została wysłana do organizacji zrzeszonych wokół Coalition Clean Baltic oraz Blue Flag oraz innych organizacji pozarządowych z Litwy, Łotwy, Estonii, Rosji, Finlandii, Szwecji, Niemiec, Danii oraz Ukrainy.

Druk wersji angielskiej plakatu został dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.  Dziękujemy!