Formularz rejestracji 29 akcja

Każdy marzy, żeby choć raz w życiu spotkać złotą rybkę.

Wiadomo - złote rybki spełniają najodważniejsze życzenia.

W środę, 12.08.2009 roku o godzinie 11.00 przy fontannie w Ogrodzie Saskim odbyła się konferencja prasowa połączona z happeningiem, zorganizowana przez Fundację Nasza Ziemia w ramach akcji Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku.

Podczas konferencji prezes Fundacji Nasza Ziemia i Fundacji „Sprzątanie świata – Polska” – Mira Stanisławska-Meysztowicz opowiedziała o wrażliwości bałtyckiego ekosystemu oraz wskazała proste sposoby, za pomocą których możemy chronić nasze morze każdego dnia.

Pani Ambasador Nowej Zelandii Penelope Rindings, trzeci sekretarz Abmasady Australii Simon Springer, pierwszy sekretarz Ambasady Niemiec, pan Matthias Rehm, reprezentant Ambasady Szwecji, pan Anders Simonsson oraz reprezentanci władz Polski i Warszawy; pan dr Andrzej Duda, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy – pan Leszek Drogosz i pani Agnieszka Kłąb powierzyli Złotej Rybce swoje marzenie związane z Bałtykiem oraz wlali symboliczny kubek czystej wody do fontanny. Poprzez ten obrazowy gest, Fundacja chce uświadomić wszystkim, że nawet w głębi lądu trzeba i można dbać o nasze największe wspólne dobro – Morze Bałtyckie.

Oto życzenia jakie mieli dla Bałtyku zaproszeni goście:

 - Życzę aby Bałtyk mógłby być domem dla wszelkich gatunków, nawet tych najbardziej wymagających –      dr Andrzej Duda -  podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta
 - Życzę, aby ścieki z Warszawy szybko przestały być problemem dla Ciebie Rybko, a inwestycje temu służące realizowane były PŁYNNIE – Leszek Drogosz, Urząd m. st. Warszawy
 - Życzę, żeby nad Bałtykiem zawsze panował pokój! – Pierwszy Sekretarz Ambasady Niemiec, pan Matthias Rehm
 - Życzę, a by tak rybka miała czystą wodę i takiego samego dla jej przyjaciół – trzeci Sekretarz Ambasady Australii, pan Simon Springer
 - Życzymy, żeby w Bałtyku było więcej złotych rybek –  pan Anders Simonsson, Ambasada Szwecji
 - Mam nadzieję, że każdy z mieszkańców nadbałtyckich ma dobry wpływ na stan morza –  Ambasador Nowej Zelandii, pani Penelope Ridings.

 Akcja Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku, do której zaprosiliśmy wszystkie kraje nadbałtyckie, ma na celu uwrażliwienie ich mieszkańców na to, jak ich codzienne działania wpływają na stan morza. Akcja objęta jest honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Patronat honorowy objęli także Minister Środowiska, Minister Edukacji Narodowej, Ambasador Australii, Ambasador Nowej Zelandii, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Marszałek Województwa Pomorskiego, Wojewoda Zachodniopomorski, Wojewoda Pomorski oraz prezydenci Gdańska, Gdyni, Sopotu i Szczecina.  

Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku to kampania informacyjna skierowana do wszystkich Polaków, również tych mieszkających w głębi kraju – ich działania też mają ogromny wpływ na stan wody w morzu („odkręcając kran codziennie łączymy się z Bałtykiem!”). Stąd też naszej akcji przyświeca hasło: „Nasze morze będzie tak czyste, jak czysta będzie najmniejsza rzeka czy strumyk w kraju”. (Dlatego też ambasadorzy państw bałtyckich symbolicznie wlali czystą wodę do warszawskiej fontanny).

Zanieczyszczenie Bałtyku to, oprócz zaśmieconych plaż, również niewidoczne gołym okiem biogeny. Te składniki odżywcze (głównie azot i fosfor) powodują przeżyźnienie (eutrofizację) wody, czego skutkiem jest zaburzenie równowagi ekosystemu - nadmierny rozkwit drobnoustrojów zużywających duże ilości tlenu, a w rezultacie powstanie obszarów beztlenowych, co oznacza śmierć pozostałych mieszkańców morza. Już około 10 procent powierzchni dna to pustynie morskie (obszary bez życia), a w ciągu 25-30 lat może dojść do całkowitego zniszczenia życia w Bałtyku. Źródłem biogenów w morzu są m.in. środki do prania i czyszczenia - dlatego nie używajmy ich w nadmiarze i stosujmy się do wskazówek producentów. Bogatym źródłem biogenów są także nawozy rolnicze. Wniosek: nie należy przenawozić naszych pól.

W ramach Międzynarodowego Sprzątania Bałtyku do wszystkich urzędów gmin nadmorskich i organizacji ekologicznych został wysłany plakat promujący akcję w wersji polskiej. Druk plakatu sfinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   w Szczecinie. Anglojęzyczna wersja plakatu została wysłana do organizacji zrzeszonych wokół Coalition Clean Baltic oraz Blue Flag oraz innych organizacji pozarządowych z Litwy, Łotwy, Estonii, Rosji, Finlandii, Szwecji, Niemiec, Danii oraz Ukrainy.

Druk wersji angielskiej plakatu został dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Dziękujemy!


Wydarzenia w ramach akcji Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku:

12.08.2009 – Warszawa, Ogród Saski – konferencja prasowa i happening z udziałem przedstawicieli ambasad państw bałtyckich, przedstawicieli Ambasady Australii i Ambasady Nowej Zelandii, reprezentanta Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz Urzędu m. st. Warszawy.
13.08.2009 – Szczecin, Wały Chrobrego - konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miasta Szczecin oraz WFOŚiGW w Szczecinie oraz Artura Furdyny - przewodniczącego Towarzystwa Przyjaciół Rzeki Iny i Gowienicy, który podkreśli znaczenie czystości rzek dla kondycji Bałtyku.      
15.08.2009 - konferencja prasowa i happening – Gdańsk, molo w Brzeźnie z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego, WFOŚiGW w Gdańsku, Urzędu Morskiego w Gdyni oraz Stacji Morskiej IO UG w Helu. W programie; oczyszczanie dna morskiego z udziałem płetwonurków (statek Zodiak, należący do Urzędu Morskiego   w Gdyni), sprzątanie plaży, konkursy ekologiczne – organizowane przez Grupę LOTOS S.A, pokaz sprzętu do ratownictwa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Gdańsku. Organizator wydarzenia w Gdańsku: Wydział Środowiska Urzędu Miasta Gdańsk.                  

Fundacja Nasza Ziemia akcją Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku wspiera projekt "Bałtyk jest w Polsce. Bałtyk jest w Europie" realizowany przez Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia z Wrocławia. Celem projektu jest przyczynienie się do lepszej ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju Morza Bałtyckiego.
Więcej informacji o programie: www.naszaziemia.pl,   http://baltyk.org.pl/

Jak każdy z nas może dbać o morze każdego dnia?

  1. Nie śmiećmy na plaży – swoje śmieci wyrzucajmy do koszy. Są one zwykle ustawione albo na plaży, albo przy wejściu. A jeśli koszy nie ma, zabierzmy śmieci ze sobą – puste opakowania są znacznie lżejsze od przyniesionych zapasów picia czy jedzenia!
  2. Nie róbmy z plaży popielniczki ani publicznej toalety.
  3. Żeglarze – nie wyrzucajcie śmieci za burtę. Ich miejsce jest w śmietnikach marin, nie w morzu.
  4. Wybierasz się w podróż po Bałtyku – zapytaj przewoźnika, czy nieczystości wylewa do morza, czy oddaje w porcie. Niech czuje, że się tym interesujesz.

Bałtyk będzie tak czysty, jak nasze najmniejsze rzeki. Dbajmy o czystość Bałtyku – również na lądzie:

  1. Nie wyrzucajmy śmieci tworząc dzikie wysypiska, zwłaszcza w rzekach czy jeziorach. Cała Polska jest na obszarze zlewni Bałtyku.
  2. Nie wylewajmy żadnych ścieków do rzek, ani jezior, ani nie myjmy samochodu nad ich brzegami,
  3. Nie wylewajmy do zlewów czy ubikacji substancji niebezpiecznych, kwasów, olejów przepracowanych czy leków.
  4. Do mycia naczyń używajmy środków biodegradowalnych.
  5. Proszki do prania i inne detergenty dozujmy według zaleceń producentów.
  6. Uprawiając pola, ogrody, działki – stosujmy naturalne nawozy. Jeśli stosujemy nawozy sztuczne – nie przenawóźmy pól.