zapisz30akcja

Dzień Ziemi 2010

RÓŻNORODNOŚĆ W NAS, BIORÓŻNORODNOŚĆ WOKÓŁ NAS

Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło 2010 rok Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej, dlatego też ogólnopolskie obchody Światowego Dnia Ziemi 2010 przebiegać będą pod hasłem RÓŻNORODNOŚĆ W NAS, BIORÓŻNORODNOŚĆ WOKÓŁ NAS.

Fundacja Nasza Ziemia i Telewizja ZigZap
zapraszają na Dzień Ziemi!

25 kwietnia 2010 r., Pola Mokotowskie w Warszawie

Zapraszamy na stoisko Fundacji Nasza Ziemia i Fundacji „Sprzątanie świata – Polska” na spotkania z ciekawymi zjawiskami, zwierzętami i roślinami. Dowiesz się, co to jest bioróżnorodność, ekosystem, jak na co dzień pomagać środowisku.

W godzinach od 10 do 18 na każdego naszego Gościa, dużego i małego, czekają:

  1. „O czym szumią drzewa, jaki to ptak śpiewa” - symulacje ekosystemów
  2. „Co się mieści w kropli wody” - obserwacje mikroskopowe wody
  3. Specjalny Kalkulator Emisji CO2 do obliczenia emisji dwutlenku węgla swojej rodziny i całego gospodarstwa domowego, dowiadując się od razu jak można ją zmniejszyć.
  4. Konkursy przyrodnicze i ekologiczne quizy
  5. Gra terenowa „Wszyscy jesteśmy potrzebni” - specjalne wyzwanie dla wszystkich traperów, poszukiwaczy przygód i odkrywców ciekawych różnorodności świata zwierząt. UWAGA: gra odbywa się w godzinach 11-15.30.

Wyjątkowym Wolontariuszem na naszym stoisku będzie Pani Henryka Bochniarz, Prezes firmy Boeing na Europę Środkową i Wschodnią, która w godz. 11.45 – 12.30 prowadzić będzie konkurs przyrodniczy dotyczący ogrodów.

Wydarzenia organizowane przez Fundację Nasza Ziemia wspiera TV ZigZap, w ramach wspólnej inicjatywy „Razem dla Ziemi”.

Dziękujemy Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za dofinansowanie wydarzenia.
 
Dzień Ziemi znany też jako Światowy Dzień Ziemi - to nazwa akcji prowadzonych corocznie wiosną, których celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić politykom i obywatelom jak kruchy jest ekosystem planety ludzi. Na obchody składa się zwykle wiele wydarzeń organizowanych przez różnorodne instytucje. Korzenie Dnia Ziemi wiążą się z obserwacją przesilenia letniego, co wiąże się z okazją do wykorzystania sprzyjającej aury, która ma ułatwić zorganizowanie udanych imprez masowych.

Idea Dnia Ziemi nie mogła przedostać się do Polski przez 20 lat, gdyż kraj znajdował się za żelazną kurtyną. Pierwsze obchody w Warszawie odbyły się w roku 1990. Dzięki przywróconej Polakom wolności, organizacje pozarządowe promujące postawy ekologiczne mogły żywo włączyć się w międzynarodowe obchody Dnia Ziemi. W Polsce bardziej popularna stała się data 22 kwietnia ze względu na kapryśną aurę, która często zniechęcała w marcu do udziału w imprezach plenerowych. Na początku XXI wieku Dzień Ziemi stał się okazją do organizowania akcji mających uświadomić młodzieży oraz całemu społeczeństwu,że należy dbać o nasze środowisko naturalne.

Rok 2010 to rok jubileuszowy - świętować będziemy 40-lecie obchodów Dnia Ziemi na świecie i 20-lecie w Polsce.


May there only be peaceful and cheerful Earth Days to come for our beautiful Spaceship Earth as it continues to spin and circle in frigid space with its warm and fragile cargo of animate life.

Oby nadchodzące Dni Ziemi były spokojne i pogodne dla naszego pięknego statku kosmicznego jakim jest nasza planeta w miarę jak kręci się oraz krąży w mroźnej przestrzeni ze swoim ciepłym i wrażliwym ładunkiem ożywionej natury.

Sekretarz Generalny ONZ U Thant, 21 marca roku 1971Zobacz, co działo się na naszym stoisku rok temu, zapraszamy do galerii!

Więcej o Dniu Ziemi 2010: