Formularz rejestracji 29 akcja

Ekologiczny Dzień Matki

– święto Matki Ziemi

Jak co roku, także 26 maja 2010 roku, Fundacja Nasza Ziemia oraz Fundacja Sprzątanie Świata - Polska w szczególny sposób obchodziły Dzień Matki. Obie Fundacje tego dnia podziekowały naszej wspólnej matce – Matce Ziemi, za jej wspaniały dar - piękno i bioróżnorodność przyrody.

Podczas happeningu Pani Mira Stanisławska-Meysztowicz – Prezes Fundacji Nasza Ziemia oraz goście specjalni: Pani Ewelina Flinta - piosenkarka, przyjaciółka Fundacji, Pan Janusz Zaleski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Konserwator Przyrody, Pan Kamil Szpakowski - Specjalista do spraw Ochrony Lasów Państwowych w Wydziale Ochrony Lasu Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 23 w Warszawie posadzili na podwórku tej szkoły pięknego cisa pospolitego, dar Pana Józefa Smolorza, właściciela firmy Drew-Smol, szkółki dużych drzew.

getfile.php?id=6921
Od lewej: Pan Kamil Szpakowski z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Pan Janusz Zaleski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pani Mira Stanisławska-Meysztowicz – Prezes Fundacji Nasza Ziemia, Pan JózefaSmolorz, właściciel firmy Drew-Smol.

„W Dniu wszystkich Mam oraz Matki Ziemi zachęcam do sadzenia w ogródkach oraz podwórkach przy blokach i przy szkołach roślin tworzących gęste zakrzaczenia, takich jak: dzikie róże, berberysy, rokitniki, cisy. W ten sposób upiększymy naszą najbliższą okolicę i uczynimy bardziej przyjazną dla ptaków, a także innych drobnych zwierząt, które dzielą z nami życie w mieście. Pamiętajmy także, aby nie śmiecić wokół siebie, a nasze odpady segregować.” - powiedziała Mira Stanisławska-Meysztowicz, Prezes Fundacji Nasza Ziemia.

Cis jest drzewem długowiecznym i najczęściej przybiera formę krzewiastą. Jego gęste gałęzie stanowią doskonałe miejsce schronienia dla ptaków, które możemy spotkać w mieście: sikor, dzwońców, gili, wróbli i mazurków. Przy ziemi, pod osłoną jego gałęzi mogą natomiast znaleźć kryjówkę drobne ssaki, takie jak jeże. Aby miejski ekosystem funkcjonował prawidłowo korzystne jest tworzenie gęstych zakrzaczeń, w których dzikie zwierzęta będą mogły schronić się przed drapieżnikami (np. dzikimi kotami) i hałasem. Tworząc takie odizolowane od miejskiego zgiełku zielone enklawy, sprzyjamy utrzymaniu bioróżnorodności w naszym mieście.

Nasadzanie krzewów posiada również szereg innych zalet: na roślinach osiada kurz unoszący się w powietrzu, pochłaniają one dwutlenek węgla w zamian produkując życiodajny tlen, zatrzymują wodę i wilgoć.

Zróbmy naszym Mamom najlepszy prezent w postaci pięknej, żywej zielonej rośliny!

Zapraszamy do galerii zdjęć!

Happening był częścią Kampanii na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2009/2010 „Pomagajmy Ziemi - codziennie”, której głównymi partnerami są Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz firma Vattenfall Poland. Patronat nad kampanią objął m.in. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.