Formularz rejestracji 29 akcja

Rozwój może (i powinien) być zrównoważony

Kampania na rzecz Zrównoważonego Rozwoju
happening, 23 czerwca 2010 roku

Poszanowanie środowiska nie spowalnia rozwoju cywilizacyjnego, a rozwój cywilizacyjny nie musi oznaczać degradacji środowiska. Jak pokazuje przykład krajów wysoko rozwiniętych – jest wręcz odwrotnie. Inwestycje w „proekologiczne”, czyste i nowoczesne technologie doskonale „napędzają” gospodarkę i rozwój społeczny w dłuższym, a więc stabilniejszym okresie. A Polska jest w bardzo dogodnym, wręcz „dziejowym” momencie, aby wykorzystując strategię rozwoju zrównoważonego osiągnąć wysoki poziom rozwoju cywilizacyjnego, gospodarczego i społecznego. A przy tym – zachować swój najcenniejszy skarb – czyste środowisko i unikalne w skali świata zasoby przyrody. Upowszechnieniu tej idei służył happening zrealizowany przez Fundację Nasza Ziemia. Na jedną szalkę wagi dokładane były ciężarki symbolizujące negatywne konsekwencje rozwoju cywilizacyjnego, zwłaszcza w dotychczasowym modelu rozwoju, tzn. pierwszeństwa dla gospodarki i jak największych zysków: nadmierna konsumpcja, emisja gazów cieplarnianych, energożerne technologie, niewydajny transport, marnowanie wody, nadmierne zużycie surowców naturalnych, odpady, złe nawyki człowieka. Szybko przeważyły one spoczywającą na drugiej szalce Ziemię – która sama sobie nie poradzi. Równowagę jednak dało się osiągnąć – poprzez zmniejszanie naszego wpływu negatywnego i poprzez wdrażanie nowych, bardziej sprzyjających środowisku i człowiekowi technologii i rozwiązań: racjonalnej konsumpcji, oszczędności wody, energetyki odnawialnej, energoszczędnych technologii, „zielonego” transportu, gospodarki odpadami i recyklingu, świadomości i odpowiedzialności w postępowaniu codziennym każdego z nas.

„Ten happening w prosty sposób pokazuje, że pozytywna zmiana jest możliwa – i że zależy przede wszystkim od świadomości i działań właśnie nas, tzw. „zwykłych ludzi” - czyli konsumentów, którzy swoimi zwyczajami codziennymi i wyborami na zakupach kształtują stan środowiska. Dlatego tak ważne jest, abyśmy obok proekologicznych działań państw czy wielkich korporacji sami na co dzień pomagali środowisku. A przecież musimy je chronić, bo to niezbędne dla zachowania naszego zdrowia i życia. Najlepszą do tego drogą jest formuła zrównoważonego rozwoju.” - przekonywała Mira Stanisławska-Meysztowicz, prezes Fundacji Nasza Ziemia. „Rozwój Zrównoważony, czyli taki, w którym rozwój cywilizacyjny dokonuje się z poszanowaniem środowiska i człowieka, harmonijnie i z jak najmniejszymi złymi skutkami, a także z wyrównywaniem tych złych skutków. Mówiąc potocznie: przezorniej i nie za wszelką cenę, ale za to lepiej. A jak postępować na co dzień, aby chronić środowisko? Przede wszystkim racjonalnie – można zacząć np. od uszczelnienia kranów i wyjmowania z gniazdka niepracującej ładowarki do telefonów. Wiele podobnych praktycznych „podpowiedzi” zamieściliśmy na stronie Fundacji Nasza Ziemia www.naszaziemia.pl” - dodaje Sławek Brzózek, wiceprezes Fundacji Nasza Ziemia i koordynator Kampanii na rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

Happening jest częścią Kampanii na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2009/2010 „Pomagajmy Ziemi - codziennie”, której głównymi partnerami są Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz firma Vattenfall Poland. Patronat nad kampanią objął m.in. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.