Formularz rejestracji 29 akcja

Sukces kampanii „Pomagajmy Ziemi - codziennie”

Podsumowanie edycji 2009/2010
Kampanii na rzecz Zrównoważonego Rozwoju
23 czerwca 2010 r.

Celem Kampanii jest promowanie prostych sposobów codziennej ochrony środowiska, do stosowania w pracy, domu, na zakupach, w podróży i w każdej innej sytuacji. Stąd promocja internetowego poradnika z prostymi poradami jak dbać o środowisko, zamieszczonego w serwisie naszaziemia.pl oraz dostarczanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych: internetowych serwisów informacyjnych naszaziemia.pl, recykling.pl i klimatdlaziemi.pl, pakietów edukacyjnych i zakładek do książek. Ale jeszcze ważniejsze jest inicjowanie aktywności przynoszących wymierne efekty edukacyjne i ekologiczne: działań w ramach kampanii Sprzątanie świata – Polska, projektów grantowych i codziennych zachowań osób, do których dotarliśmy z przesłaniem Kampanii.

Najważniejsze efekty Kampanii:

I. Informacja i promocja Zrównoważonego Rozwoju oraz codziennych sposobów ochrony środowiska:

Informator kampanii „Pomagajmy Ziemi - codziennie”


Kampania outdoor

I część kampanii:

- sierpień 2009, 100 citylightów

1

- temat „Stwórzmy dobry klimat, czyli jak dzięki tworzywom sztucznym chronisz klimat i oszczędzasz
surowce naturalne nawet o tym nie wiedząc!”
- realizacja we współpracy i dzięki finansowaniu Fundacji PlasticsEurope Polska oraz dzięki wsparciu Clear
Chanel Poland.

II część kampanii:

Happeningi i konferencje prasowe:

Kampania w mediach – telewizja, prasa, radio

Telewizja:

Prasa:

Radio:

2

Promujemy transport przyjaźniejszy dla środowiska i dla człowieka. W Internecie – zasoby wiedzy, kampania bannerowa i kartka elektroniczna.

Zasoby wiedzy i informacje bieżące:

Kampania bannerowa i kartka elektroniczna:

II. Zrównoważony Rozwój oraz codzienne sposoby ochrony środowiska – wsparcie edukacyjne

Szkolenia nt. zmian klimatu

3

Po olsztyńskim szkoleniu nt. zmian klimatu scenariusze lekcji i tworzenie banku dobrych pomysłów na działania informacyjne, edukacyjne i praktyczne na rzecz klimatu, mający stanowić inspirację do podjęcia konkretnych aktywności przez uczestników po zakończeniu kursu.

III. Zrównoważony Rozwój oraz codzienne sposoby ochrony środowiska – inicjowanie działań

Akcja „Sprzątanie świata – Polska 2009”:

Konkurs grantowy „Granty dla Ziemi”

  1. Henkel - zielone granty - zaplanowanie i wdrożenie działań podnoszących świadomość ekologiczną oraz wykształcanie odpowiedzialnych, przyjaznych środowisku postaw i zachowań. Fundatorem 20 grantów po 5.000 zł był Henkel Polska.
  2. Tworzywa sztuczne - zaplanowanie i realizacja kampanii informacyjnej na temat wykorzystania tworzyw sztucznych i korzyści ekologicznych i ekonomicznych z tego wynikających. Fundatorem 4 grantów po 5.000 zł była Fundacja PlasticsEurope Polska.
  3. Moje Silne Drzewo – zaplanowanie i realizacja działań promujących ochronę drzew i lasu, wiedzę na temat ekosystemów leśnych oraz ich funkcjonowania. Fundatorem 25 grantów po 5.000 zł był Żywiec Zdrój S.A.

4

Sprzątanie Jeziorka Czerniakowskiego w Warszawie Klimat dla Ziemi - zaplanowanie i realizacja programów i działań poświęconych przeciwdziałaniu zmianom klimatu oraz zwiększaniu efektywności energetycznej. Fundatorem 5 po 2.000 zł grantów był Vattenfall Heat Poland.
P&G. Żyj, poznawaj, rozwijaj się - zaplanowanie i realizacja działań dedykowanych ochronie środowiska i pomocy dzieciom w potrzebie. Fundatorem 15 grantów po 2.000 zł był Procter & Gamble.

  1. www.mojesilnedrzewo.pl,
  2. www.klimatdlaziemi.pl,
  3. www.pgrozwija.pl

Publiczne kampanie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej to doskonały sposób działania na rzecz pożytku publicznego – zwłaszcza w czasach kryzysu. Są tanie, ale efektywne: dzięki 418.000 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacja Nasza Ziemia pozyskała współpracę i wsparcie licznych innych podmiotów i zainicjowała działania o wartości ponad 5.000.000 zł. Dzisiaj jeszcze nie jesteśmy w stanie ocenić jakie oszczędności wynikają – lub wynikną - ze zmiany codziennych przyzwyczajeń setek tysięcy Polaków, ale jeśli przeciętna czteroosobowa rodzina dzięki tylko nie marnowaniu wody i energii elektrycznej jest w stanie rocznie zaoszczędzić ok. 100 zł, korzyści można szacować na kilka miliardów!

Co przed nami?

5

Efekt konkursu grantowego: unikalny głaz narzutowy - jeden z uratowanych przed pocięciem na kostkę brukową
Konkurs grantowy. Sprzątanie brzegów i sadzenie 1.000 olch i 500 dębów nad rzeką Iną
Pomagajmy Ziemi – codziennie Kampania na rzecz Zrównoważonego Rozwoju edycja 2009/2010

Załączniki