Formularz rejestracji 29 akcja

Stanowisko Zarządu Fundacji Nasza Ziemia w sprawie zmian w ustawie o lasach

Warszawa, 4 lutego 2014 roku


Obawiamy się, że przez zmiany w ustawie o lasach stracimy polskie lasy.

Senat przyjął bez poprawek ustawę dotyczącą zmian w ustawie o lasach. Z tego tytułu do budżetu państwa w latach 2014-2015 trafi łącznie 1,6 miliarda złotych. Zdaniem Fundacji Nasza Ziemia, ustawa ta może stanowić poważne zagrożenie dla zrównoważonej gospodarki leśnej w ogóle,
a w szczególności dla cennych i szczególnie ważnych lasów o charakterze naturalnym. Narzuca to na PGL Lasy Państwowe obowiązek dostarczania dużych środków finansowych do budżetu państwa, bez praktycznego umożliwienia zrównoważonej i odpowiedzialnej środowiskowo gospodarki leśnej, np. bez uwzględniania potrzeb tworzenia rezerw finansowych na działania ochronne w polskich lasach. Może to doprowadzić do nadmiernej trzebieży lasów i bezpowrotnej utraty ekosystemów leśnych, w konsekwencji także zasobów, jakimi one są również dla człowieka. Dlatego szczególnie ważne jest prawne zagwarantowanie ochrony lasów przed gospodarką rabunkową, która mogłaby zostać wymuszona oczekiwaniami budżetu państwa. Ochrona taka ważna jest tak z powodów ekologicznych, jak i materialnych i społecznych. Lasy są jednym z największych dóbr polskiego państwa i społeczeństwa. Fundacja Nasza Ziemia w pełni popiera postulat, aby na poziomie zapisów Konstytucji RP zagwarantować bezpieczeństwo polskich lasów oraz postulaty, aby na poziomie wykonawczym, odpowiednimi przepisami Ministra Środowiska, zapewniać zrównoważoną gospodarkę leśną oraz ochronę cennych zespołów lasów.

Załączniki