Formularz rejestracji 29 akcja

26 września w Muzeum Ziemi w Warszawie w gronie eksperckim debatowano nad tym, jaką rolę pełnić powinna edukacja odpadowa w procesie wdrażania nowego systemu gospodarki odpadami po zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zdjęcia pokaz slajdów PicLens